Sodelujoči

predsedujoči sekcijam

Bety Breznik, dr. vet. med.
dr. Mojca Jevšnik
dr. Boris Kovač
Mariča Lah
prof. dr. Darja Barlič Maganja
dr. Mateja Modic
prof. dr. Sonja Smole Možina
dr. Andrej Ovca
prof. dr. Zorka Novak Pinterič
Janez Podobnik, dr. med.
Janja Kokolj Prošek
dr.Blanka Vombergar

PREDAVATELJI

Toni Balažič
zasl. prof. dr. Janez Bogataj
mag. Urška Brodnik
dr. Bojan Butinar
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak
Borut Florjančič
Tone Hrovat
Ksenija Jankovič
prof. dr. Željko Knez
dr. Mojca Korošec
dr. Urška Pivk Kupirovič
dr. Lea Lavrič
Iztok Leskovar
doc. dr. Stojan Kostanjevec
Tadeja Kvas Majer
dr. Darja Majkovič
prof. dr. Karmen Pažek
mag. Marko Ponikvar
dr. Igor Pravst
izr. prof. dr. Andrej Raspor
prof. dr. Peter Raspor
mag. Tanja Vidic

Okrogla miza A: RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Bojan Pahor

Iztočnice okrogle mize A:
dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP

prof. dr. Martina Bavec
prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Marina Pintar
prof. dr. Zorka Novak Pintarič
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Andrej Simončič
dr. Irena Vovk
dr. Tatjana Zagorc

Okrogla miza B: KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Elizabeta Mičović

Iztočnice okrogle mize B:
prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin

dr. Urška Blaznik
Matjaž Guček
Anton Jagodic
Srečko Koklič
Ana le Marechal – Kolar
Barbara Rupnik
Irena Simčič
prof. dr. Tina Vukasović