Sodelujoči

PREDAVATELJI

Toni Balažič
zasl. prof. dr. Janez Bogataj
mag. Urška Brodnik
dr. Bojan Butinar
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak
Borut Florjančič
Tone Hrovat
Ksenija Jankovič
Janez Kodila
dr. Mojca Korošec
dr. Urška Pivk Kupirovič
dr. Lea Lavrič
Iztok Leskovar
doc. dr. Stojan Kostanjevec
Tadeja Kvas Majer
dr. Darja Majkovič
prof. dr. Karmen Pažek
mag. Marko Ponikvar
dr. Igor Pravst
izr. prof. dr. Andrej Raspor
prof. dr. Peter Raspor
prof. dr. Andrej Simončič
mag. Tanja Vidic
mag. David Visenjak

Okrogla miza A: RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Bojan Pahor

Martina Bavec
Nives Ogrinc
dr. Jože Podgoršek
Zorka Novak Pintarič
Maja Ravnikar
prof. dr. Andrej Simončič
Irena Vovk
dr. Tatjana Zagorc

Okrogla miza B: KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Elizabeta Mičović

dr. Urška Blaznik
Matjaž Guček
prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin
Anton Jagodic
Srečko Koklič
Ana le Marechal – Kolar
Barbara Rupnik
Irena Simčič
dr. Tina Vukasović