Blanka Vombergar

Življenjepis: Rojena 1956 v Mariboru, 1974–1979 študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilsko tehnologijo UL. Leta 1979 se je zaposlila na Biotehniški fakulteti, oddelku za agronomijo kot stažistka raziskovalka. Od leta 1999 kot ravnateljica Višje strokovne šole za živilstvo in prehrano na Izobraževalnem centru Piramida Maribor kot soavtorica prvega višješolskega programa Živilstvo.

Pedagoško delo: Docentka za področje varnost hrane. Od 1994 do 2009 višješolska predavateljica za predmet Ekotropologija na Ekonomsko poslovni fakulteti UM. Predavateljica višje šole za predmetna področja Prehrana in zdravje, Prehrana in dietetika, Prehrana z gastronomijo in kulinariko, Sestava in kakovost živil s tehnologijami. Je mentorica več kot 50 diplom. Avtorica in soavtorica več knjig in študijskih gradiv s področja prehrane.

Raziskovalno delo: Sodelovanje v projektih s področja genetike in žlahtnjenja rastlin, pridelovanja poljščin, beljakovin v žitih, čiščenja in higiene v obratih. Raziskovalno delo na področju flavonoidov in taninov v ajdi. Razvoj tehnologij in postopkov izdelave test iz žit in poljščin (ajda, proso, ječmen, oves), razvoj pekovskih in slaščičarskih izdelkov iz tatarske ajde.

Bibliografija: SICRIS izpis obsega 456 enot, od tega 13 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.

Dodatne zadolžitve: Je predsednica Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije, predsednica Slovenskega društva za promocijo ajde Fagopyrum ter vodja projekta zdrave prehrane pri Društvu za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje. Podpredsednica IBRE 2013 -2016.