Mojca Jevšnik

Življenjepis: Rojena 1972 v Celju, 1991–1997 – študij na Visoki šoli za zdravstvo, Oddelek za sanitarno inženirstvo UL. Leta 1997 se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju in v letu 1998 kot asistentka na Visoki šoli za zdravstvo UL, sedaj Zdravstveni fakulteti (ZF). Na Biotehniški fakulteti UL je 2001 zaključila magisterij, 2008 pa doktorat s področja živilstva. V letu 2002 je bila imenovana kot presojevalka standarda ISO 9001 in 2003 kot presojevalka sistema HACCP pri certifikacijski hiši TŰV Management Service. V letu 2003 si je pridobila naziv vodilne presojevalke sistema HACCP pri SIQ. Je notranja presojevalka sistemov kakovosti IFS in ISO 22000. V obdobju od 2006 do 2008 je bila predstojnica Oddelka za sanitarno inženirstvo, sedaj je članica senata ZF.

Pedagoško delo: Docentka za področje sanitarno inženirstvo (SI), predavateljica in nosilka predmetov na dodiplomskem študijskem programu SI: Osnove higiene in etika, Higiena objektov in procesov, so-nosilka predmetov Komunalna higiena, Tehnologija in varnost živil, Dobre prakse v živilski verigi; so-nosilka pri podiplomskih predmetih Novi trendi v SI in Metode vzorčenja. Je mentorica in so-mentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Urednica in so-avtorica univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov.

Raziskovalno delo: Raziskave na področju higiene objektov in procesov ter varnosti in kakovosti živil  na različnih stopnjah živilske verige. Vodi laboratorij za higieno objektov in procesov.

Bibliografija: SICRIS izpis obsega 392 enot, od tega 49 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.

Dodatne zadolžitve: Aktivna članica Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije ter Inštituta za sanitarno inženirstvo. Predsednica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o.