Zgodovina

Pregled aktivnosti svetovnih dni hrane v preteklih desetletjih:
1981: Hrana na prvem mestu
1982: Hrana na prvem mestu
1983: Varnost preskrbe s hrano
1984: Ženske v kmetijstvu
1985: Revščina podeželja
1986: Ribiči in ribiške skupnosti
1987: Mali kmetje
1988: Podeželska mladina
1989: Hrana in okolje
1990: Hrana za prihodnost
1991: Drevesa za življenje
1992: Hrana in prehrana
1993: požanji raznolikost narave
1994: Voda za življenje
1995: Hrana za vse
1996: Boj proti lakoti in podhranjenosti
1997: Vlaganje v varnost preskrbe s hrano
1998: Ženske hranijo svet
1999: Mladi proti lakoti
2000: Tisočletje brez lakote
2001: Boj proti lakoti za zmanjšanje revščine
2002: Voda: vir varne preskrbe s hrano
2003: Skupna prizadevanja za sklenitev mednarodnega zavezništva proti lakoti
2004: Biotska raznovrstnost za varnost preskrbe s hrano
2005: Kmetijstvo in medkulturni dialog
2006: Vlaganje v kmetijstvu za varnost preskrbe s hrano
2007: Pravica do hrane
2008: Varnost svetovne preskrbe s hrano: izzivi podnebnih sprememb in bioenergije
2009: Doseganje prehranske varnosti v času krize
2010: Združeni proti lakoti
2011: Cene hrane – od krize do stabilnosti
2012: Kmetijske zadruge – ključ za hranjenje sveta
2013: Trajnostni prehranski sistemi za varnost preskrbe s hrano in prehrano
2014: Družinsko Kmetovanje: “Hranimo svet, skrbimo za zemljo
2015: Socialno varstvo in kmetijstvo
2016: Podnebne spremembe:  “Podnebje se spreminja. Tudi  hrana in kmetijstvo se morata«
2017: Spremeni prihodnost migracije: investiraj v varnost preskrbe s hrano in razvoj podeželja
2018: Naša dela so naša prihodnost
2019: Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote
2020: Gojimo, hranimo, ohranjamo. Skupaj.
2021: Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje

(Prirejeno iz RASPOR, Peter (urednik). Sredozemska živila in prehrana = Mediteranean food and nutrition, (Hrana in prehrana za zdravje, 3). Izola: Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje, 2015. [XVI], 388 str., ilustr. ISBN 978-961-93845-2-7.)