Lea Lavrič

Življenjepis: Rojena 1972 v Ljubljani.  Med leti 1990- 1999 se je izobraževala na UL Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in pridobila dodiplomski naslov inženirka kemijske tehnologije ter na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1999 diplomirala iz ekonomije. Podiplomski interdisciplinarni študij Varstvo okolja UL je na Biotehniški fakulteti zaključila 2019 z doktorsko disertacijo Obdelava anaerobnega digestata z mikroalgami in termofilna proizvodnja bioplina iz živilskih odpadkov in mikroalgne biomase. Dela v gospodarstvu.  V podjetju KOTO d.o.o. je zaposlena kot Vodja razvojno projektne pisarne in opravlja delo na strateških in razvojnih projektih. Na področju okoljske biotehnologije anaerobne razgradnje dela že več kot deset let. Vodila je projekt snovanja, zagona in optimizacije delovanja Bioplinske naprave družbe KOTO (2005-2010). Rezultat projekta je implementirana tehnologija predpriprave surovin za bioplin in proizvodnje bioplina in izveden pomemben objekt.
Raziskovalno delo: Sodelovala je na več EU projektih s ciljem razvoja in demonstracije tehnologij (Refertil, AlgaeBioGas, SaltGae).
Bibliografija: Celotna bibliografija zajema 15 prispevkov na konferencah in izvirni znanstven članek.