Iztok Leskovar

Življenjepis: Rojen 31. 05. 1974 v Mariboru, je osnovno šolo v obiskoval v Oplotnici, šolanje nadaljeval na Srednji elektro in računalniški šoli v Mariboru in jo z odličnim uspehom končal. V tem času je spoznal lepote matematike in se zato odločil za študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru na oddeleku za matematiko. Diplomsko nalogo je opravljal na področju algebre z naslovom Kvadratične forme pri dr. Dušanu Pagonu. Že med študijem je poučeval matematiko na 3. gimnaziji v Mariboru, nato pa se je leta 1997 redno zaposlil na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje kot profesor matematike. V tem čas je bil vodja aktiva matematike na šoli, vodja študijske skupine za matematiko, na šoli je v šol. letu 2001/2002 organiziral državno tekmovanje iz matematike za srednje strokovne šole. Ob kadrovskem sodelovanju med šolami je poučeval še na 3. gimnaziji v Mariboru in Srednji šoli Slovenska Bistrica, Srednji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in Celje, je predavatelj s habilitacijo za predmeta Poslovna matematika in Poslovna matematika in statistika na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Z delom in pridobljenimi znanji je v tem času pridobil navišji naziv svetnik. Vodil je tudi računalniške seminarje za uporabo programov EVA-tt, EVA-abc in EVA-list ter z njimi sestavljal urnik za SŠGT Celje. Od leta 2008 je ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, predsednik aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije, član Državne komisije za zaključni izpit, predsednik skupnosti Srednjih šol za gostinstvo in turizem Slovenije, član nadzornega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in društva Ravnatelj. Šola je v tem obdobju doživela številne spremembe, saj je v tem času pridobila dijaški in študentski dom ter MIC (Medpodjetniški izobraževalni center). Ena od dodatnih aktivnosti je priprava malic za dijake štirih celjskih šol. Za šolo je zelo pomembna tudi aktivnost v mednarodnih projektih. Dokaz za uspešno delo so priznanja in zaupanje zunanjih institucij MIZŠ in CMEPIUS, ki so jim podelili Erasmus listino za obdobje 2016-2020.
Bibliografija: COBISS izpis obsega 3 bibliografske enote.