Tone Hrovat

Življenjepis: Rojen 1958 v Novem mestu. 1982 diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z nazivom univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva – poljedelske usmeritve. Leta 1982 se je zaposlil v KZ Krka Novo mesto kot tehnolog in kmetijski pospeševalec prodaje. V letu 1987 je deloval na Kmetijskem zavodu Ljubljana kot specialist za poljedelstvo na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Istega leta je postal podpredsednik MO Novo mesto. Od leta 1990 do 1998 je opravljal funkcijo ravnatelja šole na Kmetijski šoli Grm Novo mesto. Med leti 1998 in 2003 je predsedoval Državnem svetu Republike Slovenije. Od leta 2003 opravlja funkcijo direktorja na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.
Pedagoško delo: predavatelj višje šole na Grmu Novo mesto CBT.
Dodatne zadolžitve: predsednik Zveze za tehnično kulturo Slovenije, podžupan MO Novo mesto (1990 – 1994), sodnik na svetovnem tekmovanju v oranju (od 1994), član strokovne komisije za pripravo predpisov s področja varstva rastlin (september 1994), predsednik komisije Državnega sveta za kmetijstvo (1992 – 1997), predsednik združenja evropskih senatov (2002), ustanovitelj in vodja Konzorcija Cviček, ustanovitelj in vodja projekta: Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja; ESS projekt (2004 – 07),  svetnik (juilj 2005), predstavnik poklicnih in srednjih kmetijskih šol v Svetu za kmetijstvo in podeželje RS (maj 2007), član delovne skupine za izdelavo meril kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri Ministrstvu za zdravje (junij 2007), član v Razvojnem svetu Mestne občine Novo mesto (oktober 2007), predsednik Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine (od 2008), član Sveta za kmetijstvo (od 2007).