Tatjana Zagorc

Življenjepis: Rojena 1970 v Murski Soboti, 1989–1995 – študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 1995 – diploma (»Razgradnja ergot alkaloidov s kvasovkami«), 1995–1998 – magistrski študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 1998 – magisterij (»Karakterizacija vinskih zimocidnih kvasovk«), 1998–2001 –doktorski študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 2001 – doktorat (»Heterologna ekspresija proteinov v kvasovkah«). Študirala v Nemčiji na Univerzi dežele Saarland na Inštitutu za uporabno mikrobiologijo in na Madžarskem na sedanji Corvinus University of Budapest na Oddelku za mikrobiologijo in biotehnologijo. V letih 1995–2001 je bila mlada raziskovalka na Biotehniški fakulteti na Oddelku za živilstvo na Katedri za biotehnologijo, 2001–2005 – samostojna svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), od 2005 do sedaj je direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Bibliografija: COBISS-izpis obsega 44 enot, od tega 4 znanstvene članke. Dodatne zadolžitve: Znanje in izkušnje nadgrajuje tudi z ekonomskimi in upravljavskimi veščinami, sodeluje v nacionalnih projektih upravljanja kratkih oskrbovalnih verig v živilstvu. Aktivna je v evropskih projektih s področja prehrane, prenosa inovacij in znanj v živilstvu ter izboljševanja živilskih tehnologij. Predava ali je strokovna gostja na številnih srečanjih, okroglih mizah, konferencah v organizaciji drugih domačih in tujih inštitucij. Interes in stališča živilskopredelovalne industrije zastopa tudi v številnih odborih, nadzornih odborih, delovnih skupinah, forumih in posvetovalnih telesih ministrstev.