Borut Florjančič

Življenjepis: Rojen 1970 v Brežicah, zaključil študij smer agronomija zaključil 15.7. 1997. Prva zaposlitev 1.4. 1997  Ciba Geigy in kasneje podjetjih naslednicah Novartis in Syngenta do 28.2. 2013. Od začetka zaposlitve do 2005 delal na mestu razvoj proizvodov in trženje. Od leta 2005 Vodja trženja za države v skupine (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna &Hercegovina, Makedonija). Delal na področju razvoja in registracij proizvodov ter na področju promocije in prodaje. Vodil skupine zaposlenih v različnih državah. V tem času interna izobraževanja: končan študij MaSe (Marketing nad Sales exellence) akademiji INSEAD Fontainblue  2007, tečaj vodenja zaposlenih 2007, Vodenje sprememb 2011, končan program EDGE 2012. Kmečka zadruga Sevnica zaposlen od1.3. 2013 do 30.6. 2020 na mestu direktorja zadruge. Ključni dosežki v zadrugi razvoj kadrov, procesov blagovnih znamk Grajske mesnine, lokalnih živilskih proizvodov »od.tukaj.si«.  Predsednik Zadružne Zveze Slovenije od 3.6.2020.