Ksenija Jankovič

Življenjepis: Rojena 1967 v Novem mestu, je po končani Fakulteti za družbene vede poklicno pot začela v trženjskem oddelku Krke Zdravilišč, d.o.o. kjer je vzpostavila prvi klub zvestobe in časopis za člane, nadaljevala pa l. 1993 kot svetovalka predsednika Državnega zbora Republike Slovenije za odnose z javnostmi, kjer je med drugim uvedla prve dneve odprtih vrat za splošno javnost in bila članica Protokolarnega odbora. Od leta 1996 do 1998 je kot direktorica Centra za odnose z javnostmi v marketinški agenciji Studio Marketing/JWT, d.o.o. svetovala in izvajala programe za naročnike iz najrazličnejših panog, predvsem pa živilske in se specializirala vodenje projektov tudi v tim. kriznih razmerah. Hkrati je izvajala seminarje o strategijah in taktikah odnosov z javnostmi. Poslovno pot je nadaljevala l. 1999 kot urednica prilog pri Poslovnem časniku Finance in l. 2002 prešla na marketinško agencijo Futura DDB in leto kasneje prevela mesto izvršne direktorice hčerinske agencije Futura PR, d.o.o. kjer je do leta 2009 vodila večinoma strateško najzahtevnejše projekte, mednarodne naročnike in projekte kriznega komuniciranja ter komunikacijo s svetovno mrežo neodvisnih agencij Eurocom. Leta 2009 je prevzela vodenje kadrovske, PR in marketing službe na GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., kjer je med drugim sodelovala pri nastajanju in uvajanju blagovne znamke Poceni elektrika. Od leta 2013 opravlja funkcijo direktorice Ete Kamnik, d.o.o.
Pedagoško delo: v času dela na agenciji Futura PR, d.o.o. je sodelovala pri vajah za študente prof. dr. Vesne Žabkar na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Dodatne zadolžitve: Sektorski odbor za vrtnine pri KGZS.