Urška Pivk Kupirovič

Življenjepis: Rojena 1978 v Ljubljani, 1997-2003 – univerzitetni študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani, 2003 – diploma: »Vpliv natrija in prostih aminokislin v slini na zaznavo umami okusa«. Leta 2004 je že tretjič odšla v Švico nabirat praktične izkušnje, tokrat kot mlada raziskovalka z Nestlé štipendijo v njihov centralni raziskovalni center. Leta 2008 se je po vrnitvi v Slovenijo zaposlila pri Danone d.o.o. kot Vodja za znanost, zdravje in prehrano. Leta 2013 je zagovarjala doktorsko nalogo »Vpliv strukture lipidov v ustih na zaznavo teksture hrane.« na podiplomskem študiju Biotehnologije na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Od leta 2012 do 2017 je bila Vodja za regulatorne in znanstvene zadeve pri Nestlé Adriatic d.o.o. v Sloveniji. Od leta 2017 do 2020 je bila Raziskovalka pri Inštitutu za nutricionistiko, vključena v nacionalni raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje«. Od leta 2020 je samostojna svetovalka na GZS-ZKŽP in vodja evropskega projekta EntreCompFood, ki vpeljuje v živilski sektor okvir podjetnostne kompetence EntreComp, ki ga je razvila Evropska komisija kot osrednje orodje za spodbujanje podjetnosti.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju interakcij hrana in potrošnik, iz različnih vidikov: senzorični, fiziološki, kot tudi vedénje in profiliranje potrošnikov (prehranski vnosi in s prehrano povezan življenjski slog). Raziskave na področju spremljanja in vrednotenje prehranske vrednost živil na trgu s prehranskimi profili z željo po preoblikovanju živil, da bo potrošnikova izbira lahko postala bolj zdrava izbira.
Bibliografija: COBISS izpis obsega 18 bibliografskih enot, od katerih se 3 uvrščajo v skupino zgornjih 5% revij v SSCI, SCIE.
Dodatne zadolžitve na GZS-ZKŽP: Svetovanje na področju označevanja in oglaševanja živil in prehranskih dopolnil. Sodelovanje na SRIP HRANA (strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo) za področje Hrana, prehrana in potrošnik.