Marko Ponikvar

Življenjepis: Rojen 1970 v Kranju, 1989 – 1996 – študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilstvo UL. Med leti  1996 – 2000 je opravljal delo tehnologa v Pekarni Vrhnika d.o.o. in med leti 2000 – 2003 kot Higienski svetovalec v podjetju Kimi d.o.o. Od leta 2003 je zaposlen v podjetju Slorest d.o.o., kjer je od leta 2007 tudi solastnik podjetja. Od leta 2014 je, kot Direktor nabave, prevzel vodenje Nabavne službe ter Službe za kakovost in gastronomijo. Odgovoren je za vsakoletno obnovitev vzpostavljenih certifikatov v podjetju Slorest d.o.o. – ISO 9001:2015 upoštevajoč HACCP sistem, ISO 14001:2015 in Eko certifikat za pripravo jedi iz ekoloških sestavin. V podjetju vodi komunikacijo z dobavitelji živil. Koordinira nabavne akcije, nadzor nad kakovostjo surovin, implementacijo zakonodajnih zahtev s področja izvajanja HACCP-a in okoljske zakonodaje v gostinskih obratih, izvajanje nadzora varnosti in kakovosti v procesu priprave gotovih jedi, nadzor nad izvajanjem sistema ravnanja z okoljem ter sodelovanje s preostalimi službami v podjetju Slorest d.o.o.