Karmen Pažek

Življenjepis: Rojena 1976 v Slovenj Gradcu. Med leti 1996 in 2000 se je izobraževala na Fakulteti za kmetijstvo, Univerze v Mariboru, kjer je leta 2000 diplomirala. V letu 2001 se zaposli na isti Fakulteti kot asistentka za področje Travništva. V času med 2000 in 2003 vpiše magistrski študijski program Agrarne ekonomike na isti fakulteti in leta 2003 magistrira s področja Agrarne ekonomike. V istem letu vpiše doktorski študij Agrarne ekonomike na Fakulteti za kmetijstvo in pridobi status mlade raziskovalke. Leta 2006 uspešno zaključi doktorski študij Agrarne ekonomike na Univerzi v Mariboru.
Pedagoško delo: Od 2001 je habilitirana na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske  vede (redna profesorica je od leta 2016) za predmetno področje Management v kmetijstvu. Je nosilka več predmetov na vseh stopnjah študija. Trenutno je predstojnica visokošolskega strokovnega študija Agrarna ekonomika in razvoj podeželja ter prodekanica za izobraževanje.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju modeliranja kmetijskih sistemov za potrebe podpore odločanju z uporabo simulacije, večkriterijske analize, opcijskega modeliranja, tveganja v kmetijstvu in ostalih sodobnih metod operacijskega raziskovanja.
Bibliografija: Celotna bibliografija zajema 499 enot, od tega 64 izvirnih znanstvenih člankov in 6 znanstvenih monografij.