Tadeja Kvas Majer

Življenjepis: Rojena 1970 v Mariboru. Leta 1997 je zaključila študij zootehnike na Univerzi v Ljubljani. Svojo poklicno pot je istega leta pričela na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj kot terenska svetovalka, kjer je intenzivno spoznala delovanje in potrebe terena in sektorja pridelave hrane. V letih dela na terenu je objavila več strokovnih člankov, ustanovila in kot strokovni tajnik vodila Društvo rejcev drobnice. Skupaj s sodelavci se je posvečala tehnološkemu napredku in rešitvam zlasti na živinorejsko-poljedelskih kmetijah. Od leta 2000 službuje in dela na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sprva je delovala na področju tržne ureditve za goveje in telečje meso, nato tudi tržne ureditve za ovce in koze, mleka in mlečnih izdelkov, ter področju konjereje. Aktivno je sodelovala pri vključitvi Slovenije v evropsko Unijo in v času priprav na predsedovanje Slovenije Evropski Uniji. Kasneje je bila odgovorna za Skupno kmetijsko politiko- vzpostavitev sistema neposrednih plačil. Od leta 201010 je bila vodja Oddelka za neposredna plačila, živinorejsko in rastlinsko pridelavo, nato pa v letih 2013-2019 generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo. Trenutno je odgovorna za pripravo Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, je predstavnica Slovenije v delovni skupini EU za manj izgub in odpadne hrane in samostojno deluje pri oblikovanju ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv s področja Direktorata za hrano.