Mojca Korošec

Življenjepis: Rojena 1973 v Ljubljani, 2002 zaključila študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerza v Ljubljani, Oddelek za živilstvo. Na Biotehniški fakulteti UL je 2012 zaključila doktorat z znanstvenega področja Živilstvo. Leta 2002 se je zaposlila na Biotehniški fakulteti (BF) kot raziskovalka na projektu in leta 2003 kot asistentka za področje kontrole kakovosti živil. Od leta 2013 je članica senata Oddelka za živilstvo. V obdobju 2016-2018 je bila namestnica predstojnice Oddelka za živilstvo in članica senata BF.
Pedagoško delo: Docentka za področje prehrana, predavateljica in izvajalka vaj ter sonosilka predmeta na dodiplomskem študijskem programu Živilstvo in prehrana: Analizne metode v živilstvu, Kakovost živil in zakonodaja, Senzorične metode; nosilka predmeta in predavateljica pri predmetih na magistrskih študijih Živilstvo in Prehrana: Senzorična analiza, Načrtovanje prehrane; ter nosilka predmeta Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod na interdisciplinarnem doktorskem študiju Bioznanosti. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju parametrov, povezanih s kakovostjo živil in njihovim pomenom v prehrani ter povezavo z izvorom/poreklom živila; zaznavanja, opisovanja in vrednotenja senzoričnih lastnosti živil ter njihove sprejemljivosti. Članica raziskovalnega programa P3-0395 Prehrana in javno zdravje. Vodi laboratorij za vrednotenje kakovosti živil.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 334 enot, od tega 28 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: Učiteljica tutor, aktivna članica International Honey Commission ter Slovenskega inštituta za standardizacijo; članica Slovenskega prehranskega društva.