Sonja Smole Možina

Življenjepis: Rojena 1963 v Ljubljani, 1982–1986 – študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 1990 magisterij s področja encimske aktivnosti bakterijskih starterskih kultur v živilstvu, 1996 doktorat s področja mikrobioloških znanosti. Od l.1997 docentka za področje industrijske mikrobiologije, od l. 1999-2008 predstojnica Katedre za živilsko mikrobiologijo. L. 2002 je bila izvoljena v izredno profesorico, leta 2008 je postala redna profesorica mikrobiologije. Glavna raziskovalna področja so mikrobna ekologija hrane in živilskih procesov ter karakterizacija mikrobnega odziva na stresne razmere okolja in njihova odpornost v okolju proizvodnje hrane ter izkoriščanje bioaktivnih snovi rastlinskega porekla in stranskih proizvodov živilstva za izboljšanje varnosti, kakovosti, trajnosti in funkcionalnosti živil.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 700 enot, od tega 95 originalnih znanstvenih člankov in 5 preglednih znanstvenih člankov.

V pedagoškem delu je nosilka predmetov na študijih živilstva in prehrane ter mikrobiologije ter predmetov s področja mikrobiologije in varnosti živil na doktorskem študiju Bioznanosti. Od leta 1999 dalje je bila mentorica ali somentorica 80 diplomantom živilstva in mikrobiologije, 20 magistrandom in 8 doktorandom živilstva, mikrobiologije ali biotehnologije. Od leta 2014 je predstojnica Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil in koordinatorica doktorskega študija živilstva v okviru programa Bioznanosti.