Bogdan Vukosavljević

Življenjepis: Rojen v Han pijesku, 1966. Ljubljana: Elektrotehnična šola (1986). Tel aviv:  Israeli College for Security and Investigation (2002). Newport: Diploma iz področja varnosti in terorizma (2004). Mobile: Master iz področja varnosti in terorizma (2006). Novi sad: Diploma na pravni fakulteti (2016). Beograd: Doktorat iz področja političnih znanosti (2017). Beograd: Docent na ECPD za področje varnosti in terorizma (2017), autor študijskega programa Security and Terrorism za master in doktorske študije  (2018). Novi sad: Master iz področja kazenskega prava (2018).

Dela: Savoy security 1993-99, 2005-2015 IBSSA, ECPD (2017- ).

Pedagoško delo: Postavil je podiplomski študij varnosti in terorizma in bil več kot 10 let predsednik Education and Qualification Department, IBSSA, Občasno predaval tudi na FBI Akademiji v Budimpešti.

Raziskovalno delo: Ukvarjal se je s projekti s področja varnosti in terorizma.

Bibliografija: Knjigi Global Terrorism (2006) in Diplomatija u borbi protiv terorizma (2018), autor več  znanstvenih člankov in predavatelj na  več mednarodnih konferencah s področja varnosti in terorizma.

Nagrade in priznanja: Za svoje delo je s strani IBSSA prejel številne nagrade za znanstveno delo s področja osebne varnosti.

Drugo: Sodeloval kot svetovalec pri uspostavljanju in izgradnji več centrov za šolanje telesnih stra-žarjev in pripadnikov specialnih enot.