Andrej Ovca

Življenjepis: Rojen 1984 v Ljubljani, 2002–2006 študij sanitarnega inženirstva na Univerzi v Ljubljani – 2006 diploma (»Obvladovanje hladne verige v trgovinah in razumevanje le-te med potrošniki«), 2006–2010 – magistrski študij znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici, 2010 – magisterij (»Izolacija in karakterizacija cinkovih spojin v izbranih komponentah vegetarijanske prehrane«), 2011–2018 – Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti – smer živilstvo na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 2018 – doktorat (»Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige«).

Pedagoško delo: Docent za področje sanitarnega inženirstva. So-avtor univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov.

Raziskovalno delo: Širše področje higiene in varnosti živil  s posebnim zanimanjem za človeka kot dejavnik tveganja pri zagotavljanju varnosti živil.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 166 enot, od tega 16 izvirnih znanstvenih člankov (od katerih se 2 uvrščata v skupino zgornjih 5% revij v SSCI, SCIE), 1 pregledni znanstveni članek, 2 samostojna znanstvena sestavka oz. poglavje v monografski publikaciji.

Dodatne zadolžitve na UL ZF: Predstavnik Zdravstvene fakultete v Ljubljani v mednarodni zvezi za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health), Oddelčni koordinator za mednarodno sodelovanje, učitelj tutor.

Dodatne zadolžitve izven UL ZF: Komisar za izobraževanje pri mednarodni zvezi za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health), urednik revije Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research), urednik spletnega portala Sanitarc.si, član Evropske zveze za javno zdravje (The European Public Health association).