Darja Barlič Maganja

Življenjepis: Rojena 1961 v Trbovljah, 1980–1987 – študij na FNT VTO Farmacija Univerze v Ljubljani. Leta 1987 se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan na Odseku za biokemijo in molekularno biologijo. Na Biotehniški fakulteti UL je leta 1991 zaključila magisterij, leta 1996 pa doktorat iz področja mikrobioloških znanosti. Leta 1995 se je zaposlila na Veterinarski fakulteti in bila vodja laboratorija za molekularno virologijo do leta 2007. V letu 1997 je bila raziskovalka na Državnem inštitutu za živalske virusne bolezni v Tuebingenu. Od leta 2007 je dejavna na UP Fakulteti za vede o zdravju na pedagoških in vodilnih mestih. V letih 2010–11 je vodila Center za laboratorijsko dejavnost na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ).

Pedagoško delo: Redna profesorica in znanstvena svetnica za področje mikrobiologije, predavateljica in nosilka predmetov Mikrobiologija, Farmakologija, Nutracevtika, Preprečevanje bolnišničnih okužb in Okoljsko zdravje na študijskih programih Zdravstvena nega, Dietetika in Management trajnostnega razvoja, mentorica in somentorica študentom pri raziskovalnih nalogah za Prešernove in Krkine nagrade in pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

Raziskovalno delo: Raziskave s področja mikrobnih povzročiteljev bolezni pri ljudeh in živalih in s področja molekularne diagnostike in tipizacije virusov in bakterij. Od leta 2014 je vodja programske skupine »Varstvena biologija od molekul do ekosistema«. Vodila je tudi dva raziskovalna projekta ARRS in sodelovala na domačih (ARRS, CRP, TIA) in mednarodnih projektih (COST, EUREKA, okvirni programi EU).

Bibliografija: COBISS izpis obsega 363 enot, od tega 75 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.

Dodatne zadolžitve: članica uredniškega odbora strokovne revije »Zdravstveno varstvo«, članica domačih in mednarodnih strokovnih združenj (SMD, SBD, FEMS, FEBS, IUMS, IUBS, ESVV)