Urška Brodnik

Življenjepis: Rojena leta 1971 v Ljubljani, 1990-1995 študij na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani, Oddelek za živilsko tehnologijo. 1995-1998 magistrski študij na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani, Oddelek za živilsko tehnologijo in pridobitev naslova magister živilskih znanosti. Leta 1995 se je zaposlila v podjetju Žito d.d. Služba za razvoj, kjer je opravljala delo samostojnega razvojnega tehnologa. Leta 2000 opravljena specializacija, smer konditorstvo, na Zentralfachschule der Deutschen Süsswarenwirtschaft Solingen. V času zaposlitve v podjetju Žito d.d. je izvajala projektne naloge razvoja novih izdelkov, študirala, testirala in izbirala nove tehnologije, surovine, embalažne materiale za različne konditorske izdelke, vodila in koordinirala različne projektne skupine, sodelovala in izvajala različne tehnološke izboljšave, optimizacije in racionalizacije proizvodnje, sodelovala pri investicijskih projektih in HACCP skupini podjetja. Leta 2005 prejela nagrado za najbolj inovativen konditorski izdelek v Evropi. Leta 2005 prevzela vodenje Žito Šumi d.o.o., delovne enote Imperial Krško. Študij na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje, kjer je 2007 pridobila naziva diplomiran ekonomist. Leta 2008 se je zaposlila v podjetju SPAR Slovenija d.o.o., kjer vodi Oddelek razvoja in kakovosti lastnih in ekskluzivnih blagovnih znamk. Poleg nadzora nad kakovostjo in varnostjo izdelkov lastnih blagovnih znamk, sodeluje v HACCP skupini. V marketingu deluje kot vsebinska podpora različnim projektom in daje zakonske okvirje različnim marketinškim kompanijam. Zadnji aktualni projekti, ki jih vodi so preoblikovanje živil v smeri zmanjševanja sladkorja in soli, projekt Dobro zame, projekt SPAR kot nekoč – ohranjanje avtohtonih sort semen. Sodeluje pri projektu Manj plastike in drugih. V sklopu projekta Štartaj Slovenija nudi tehnično in tehnološko podporo mladim podjetnikom.