Janez Bogataj

Življenjepis: Rojen 1947 v Ljubljani. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1971 in dobil naziv diplomirani etnolog in profesor zgodovine umetnosti. Od 1972 do 1974 je bil zaposlen kot kustos etnolog v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, leta 1974 je bil asistent stažist na Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU (sedaj ZRC SAZU). Od 1975 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V naziv asistenta je bil izvoljen 1977, v nazive docenta 1987, izrednega profesorja 1993 in rednega profesorja 1998. Leta 2009 se je upokojil, naslednje leto mu je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužnega profesorja.
Pedagoško delo:  Poleg predavanj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je vrsto let predaval tudi na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovne umetnosti v Ljubljani in na Turistici – Fakulteti za turistične študije v Portorožu. Predaval je tudi v tujini (Slovaška, Argentina, ZDA, Kanada, Avstralija, Češka republika, Italija, Švedska, Hrvaška, Srbija, Črna gora  idr.).
Raziskovalno delo:
Opravil je raziskave s področja prehrane, rokodelstva, kulturne dediščine, turizma, turizma na vasi, poslovnih in protokolarnih daril, šeg in navad idr. Njegova bibliografija šteje čez 2500 enot, od teh je čez 80 samostojnih in soavtorskih domačih ter tujih knjižnih izdaj in številnih aplikativnih raziskovalnih projektov in elaboratov z navedenih področij. Postavil je sistem za vrednotenje in ocenjevanje rokodelskih izdelkov in od leta 1977  pripravil več bienalnih rokodelskih razstav v Sloveniji in tujini. 
Drugo: Je soavtor Strategije gastronomije Slovenije ter avtor kulinaričnih piramid za Slovenijo in posamezne regije. Prejel je domača in tuja strokovna ter družbena priznanja in nagrade. Pet njegovih knjig je prejelo mednarodne nagrade Gourmand World Cookbook Award.