Lea-Marija Colarič-Jakše

Življenjepis: Rojena leta 1975 v Novem mestu. 1998 je diplomirala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistici. 2007 je magistrirala z magistrsko nalogo Model razvoja turizma v novo nastali občini Kostanjevica na Krki, 2015 pa je zaključila doktorski študij z doktorsko  disertacijo Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti. Od 1994 do 1996 je opravljala delo novinarke v časopisni hiši Naš glas v Krškem, od 1995 do 2015 je vodila domačo turistično kmetijo. Od 2000 do 2012 je bila svetovalka in strokovna sodelavka za podjetništvo in turizem na Centru za podjetništvo in turizem Krško, vodja Turistično informacijskega centra Krško in Kostanjevica na Krki. Od 2012 do 2016 je bila predavateljica za predmetno področje turizem in prodekanja za sodelovanje z okoljem na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Od 2017 do 2018 je bila predstojnica Inštituta za inovativni turizem ter Mednarodne akademije za inovativni turizem na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu ter na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma.  2018 je postala dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto in predstojnica Razvojno-raziskovalnega inštituta Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.
Pedagoško delo: Docentka za področje menedžmenta kakovosti, predava področja osnov turizma in teorij turizma, destinacijskega menedžmenta, menedžmenta prireditev, strategij v turizmu, hotelirstva, gastronomije in enologije, kulture in načina prehranjevanja, načrtovanja turistične ponudbe, dopolnilnih turističnih dejavnosti.
Raziskovalno delo: Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov na konferencah, turističnih vodnikov, strokovnih in znanstvenih monografij, strategij, priročnikov, projektov, elaboratov, raziskav ter študij iz področja turizma in menedžmenta. V svojih delih poudarja inovativnost, kakovost, odličnost, trajnost in družbeno odgovornost.
Bibliografija: COBISS izpis obsega 487 bibliografskih enot, od tega 14 izvirnih znanstvenih člankov.
Dodatne zaposlitve: Je članica Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, društva Dolenjska akademska pobuda, Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki ter Etnološkega društvu Prforcenhaus. Sodeluje v uredniškem odboru strokovno-znanstvene publikacije Journal of Landscape Governance.  1999 je osvojila naziv prve cvičkove princese,  2019 pa ambasadorke cvička. 2019 je postala osebnost meseca maja po izboru gledalcev TV Vaš kanal, ob koncu leta pa med 12 kandidati nominirana za osebnost leta.