Tanja Vidic

Življenjepis: Rojena 1985 v Ljubljani, 2004 – 2009 študij sanitarnega inženirstva na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (ZF). Leta 2009 se je zaposlila na Statističnemu uradu RS, (SURS) na oddelku za statistiko okolja in energetike kot pripravnica, od 2010 pa kot svetovalka, vsebinska metodologinja in nosilka raziskovanj s področja statistike odpadkov.  Leta 2018 je zaključila magisterij s področja sanitarnega inženirstva na ZF na temo: »Pilotna raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih z uporabo metode vodenja kuhinjskega dnevnika«. V obdobju 2015 – 2018 je v okviru dveh mednarodno podrtih pilotnih projektov aktivno sodelovala pri pripravi metodologije za spremljanje nastajanja in ravnanja z odpadno hrano na nacionalni ravni. Je nacionalna predstavnica v okviru delovne skupine za statistiko odpadkov na Eurostatu. V času svojega dela na SURS in študija na ZF je pripravila več prispevkov na tematiko statistike odpadkov in odpadne hrane ter aktivno sodelovala na več nacionalnih in mednarodnih konferencah. Bibliografija: COBISS izpis obsega 15 bibliografskih enot.