Matjaž Guček

Življenjepis: Rojen 1964 v Celju, 1984–1990 študij veterine na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral leta 1990. 1990-1995 veterinar praktik na Veterinarski postaji Laško, 1995-2000 pooblaščeni veterinar na Veterinarskem zavodu Slovenije. 2000-2004 uradni veterinar na Veterinarski upravi RS Območni urad Celje. Od leta 2007 je vodja Sektorja za Živila, krmo in zdravila, najprej na Veterinarski uprava RS, po reorganizaciji leta 2013 pa na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Od Marca 2019 je namestnik generalnega direktorja UVHVVR in je hkrati CVO  (Chief Veterinary Officer) za Slovenijo. Od 2003-2006 soorganiziral in vodil več TAIEX dogodkov na temo varne hrane s poudarkom na živilih živalskega izvora. Je kontaktna točka OIE za področje varne hrane živalskega izvora. 2015 in 2016 je sodeloval v mednarodnem projektu Evropske Komisije – Dobre higienske prakse na področju zakola živali. Kot nacionalni ekspert je sodeloval v presojah Urada za zdravje, presoje in analize (bivši FVO) v Braziliji, Ruski federaciji, Srbiji in Avstriji in sicer na področju perutninskega mesa. Ima opravljen tečaj za notranjega presojevalca skladno z ISO 9001:2008 in certifikat za uporabo načel HACCP v praksi. Trenutno je predstavnik RS v Stalnem odboru EK za rastline, živali, krmo in živila – Sekcija biološka tveganja v prehranski verigi. Je tudi član delovnih skupin Sveta EU za področje veterine ter vodij veterinarskih služb. Je član Komisije za zoonoze in Ekspertne skupine za navzkrižno skladnost na MKGP.