Urška Blaznik

Življenjepis: Rojena 1970 v Kranju, študirala na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (univ. dipl. kem. 1993, smer biokemija). Na isti fakulteti leta 2003 končala Specializacijo iz sanitarne kemije in leta 2015 v doktorskem programu Biomedicina doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot analizni kemik se je leta 1993 zaposlila v  Sanitarno-kemijskem laboratoriju regionalnega Zavoda za zdravstveno varstvo v Kranju. Dvanajst let kasneje se je  pridružila področju varnosti živil in ocenjevanju tveganja za zdravje ljudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Ljubljani, kjer še vedno dela kot zdravstvena raziskovalka.
Raziskovalno delo: Njena področja raziskovanja so povezana z javnim zdravjem in prehrano, bolj podrobno z oceno izpostavljenosti kemijskim dejavnikom tveganja v živilih, varnostjo živil in v zadnjem obdobju s preoblikovanjem živil in raziskovanju prehranskih vnosov ter zaužitih količin živil v populaciji. Kot aktivna raziskovalka sodeluje pri evropskih in nacionalnih projektih ARRS s področja prehrane in varnosti živil. V zadnjem času je dejavna pri razvoju metodologije ocenjevanja kumulativnih vplivov kemikalij na zdravje ljudi, v okviru evropskega projekta EuroMix, kar je bilo tudi področje njene doktorske disertacije.
Bibliografija: Celoten bibliografski izpis obsega 95 bibliografskih enot, od tega 10 znanstvenih člankov, 8 strokovnih člankov, 34 prispevkov na različnih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih in 4 samostojna poglavja v znanstvenih monografijah.
Dodatne zadolžitve: Je aktivna članica Delovne skupine Ministrstva za zdravje za pripravo načrta za zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih Slovenije, deluje kot strokovna podpora Ministrstvu za zdravje in Zdravstvenemu inšpektoratu na področju varnosti sestavin prehranskih dopolnil in vodi razvoj sistema nutrivigilance v Sloveniji. Je članica Sveta za varno hrano Ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tesno sodeluje z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) kot članica v Ekspertni delovni skupini za nova živila ter kot predstavnica Slovenije v EFSA Svetovalnem forumu.