Barbara Rupnik

Življenjepis: Rojena 1969 v Ljubljani. Po končanem visokošolskem študiju živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti je opravila pedagoško andragoško izobraževanje na Pedagoški fakulteti. Poklicno pot je pričela kot pomočnica vodje Oddelka za stike z javnostmi v podjetju Rudnidis d.o.o., od leta 2004 dalje pa je sekretarka Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva Slovenije. Med pomembnejšimi preteklimi aktivnostmi so vodenje promocijskih programov za mlečni sektor v Sloveniji in na tretjih trgih, organizacija mednarodnega kongresa EDA v Ljubljani in sodelovanje pri organizaciji obiska predstavnikov kitajske veterinarske inšpekcije v Sloveniji za namen odobritve izvoza mlečnih izdelkov na Kitajsko. Leta 2015 se je kot samostojna svetovalka zaposlila na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, kjer je sekretarka Sekcije za mlekarstvo in Sekcije za pekarstvo. Njeno delo vključuje tudi koordiniranje posameznih fokusnih področij SRIP HRANA, internacionalizacijo, delo na evropskih in nacionalnih projektih ter vodenje promocijskih programov in dogodkov. Kot sekretarka sektorskega Odbora za mleko, ki združuje pridelovalce in predelovalce mleka, ima aktivno vlogo pri izvajanju Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, sodelovala pa je tudi pri pripravi specifikacije »izbrana kakovost za mleko in mlečne izdelke«.
Pedagoško delo: v preteklosti je bil mentorica za učno pomoč odraslim pri Glotta Nova d.o.o. in učiteljica tehnologije pekarstva in slaščičarstva v CPI Cene Štupar.
Dodatne zadolžitve: sekretarka sektorskega Odbora za mleko, članica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o., članica Delovne skupine za obeleževanje dneva slovenske hrane in izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, Delovne skupine za šolsko shemo in Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021.