Nives Ogrinc

Življenjepis: Rojena 1964 v Postojni, 1983-1989 študij kemije na Univerzi v Ljubljani, 1990-1993 magistrski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, 1994-1997 doktorski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, 2000-2002 podoktorsko usposabljanje na Univerzi v Trentu, Peterborough, Kanada (NATO-štipendija). Trenutno pomočnica vodje odseka za Znanosti o okolju in vodja skupine za Organsko Biogeokemijo na Institutu “Jožef Stefan”.
Pedagoško delo: redna profesorica za področje ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in gostujoči profesor na področju »Earth Sciences« na Univerzi v Parmi, Italija (2017-2020).
Raziskovalno delo: Raziskovalno delo odlikuje izrazito interdisciplinarni pristop in uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov (H, C, N, O in S) kot tudi težjih elementov na različnih področjih raziskav. V svojem znanstvenem delu združuje raziskave s področja razumevanja procesov in mehanizmov v okolju, živilstva in prehrane, hidrologije, fizikalne in analizne kemije, metrologije in posega tudi na področje družboslovnih dejavnosti – arheologije. Na področju živilstva in prehrane je v slovenskem prostoru uvedla uporabo stabilnih izotopov pri določanju pristnosti in geografskega porekla živil.  Sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih med katerimi velja omeniti raziskovalno infrastrukturo METROFOOD-RI: Infrastruktura za promocijo metrologije v živilstvu in prehrani, kjer deluje kot vodja nacionalnega vozlišča. Bibliografija: Njen opus obsega 891 enot od tega 160 izvirnih znanstvenih del, ki so bila citirana več kot 3500-krat s h-indeksom 33, 14 poglavij v znanstvenih monografijah ter številnimi prispevki na domačih in mednarodnih konferencah. Je tudi član uredniškega odbora Journal of Soils and Sediments.
Nagrade in priznanja: V letu 2019 je prejela Zoisovo nagrado za izjemne dosežke na področju uporabe stabilnih izotopov v interdisciplinarnih raziskavah ter postala kongresna ambasadorka.
Dodatne zadolžitve: V letu 2016 je postala predsednica mednarodne organizacije International Association of Sediment Water Interface, članica mednarodnega nadzornega odbora organizacije International Society for Environmental Biogeochemistry (ISEB) in član eksperne skupine Food Quality and Safety v Evropski tehnološki platformi “Food for Life”.