Darja Majkovič

Življenjepis:  Diplomirala in doktorirala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, s področja ekonometričnega modeliranja zunanjetrgovinskih tokov trgovine z agroživilskimi proizvodi. Na fakulteti je bila habilitirana kot docentka za predmetno področje ekonomika in marketing v agroživilstvu. Poleg pedagoškega dela je bila aktivna tudi na raziskovalnem področju. Nekaj let kasneje je nadaljevala poklicno pot v gospodarstvu, kjer je v mednarodni korporaciji skrbela za razvoj elementov urbane zelene infrastrukture in rastnih substratov za intenzivno rastlinsko pridelavo, ter v zadnjih letih tudi za razvoj poslovanja na ključnih globalnih trgih. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je pridružila  leta 2018, v letu 2019 pa je prevzela vodenje Direktorata za kmetijstvo. Direktorat za kmetijstvo poleg tekočega izvajanja nalog prioritetno deluje na področju strateškega načrtovanja intervencij Skupne kmetijske politike za prihodnjo finančno perspektivo, zaključevanju trenutnega programskega obdobja in ustrezni prenovi zakonodaje.
Pedagoško delo: v času dela na Univerzi v Mariboru je nosilka predmetov s področja Ekonomika in marketing v agroživilstvu, ter nosilka ali sodelujoča raziskovalka v nacionalnih in EU raziskovalnih projektih.
Bibliografija: Celotna bibliografija zajema 167 enot, od tega 22 izvirnih znanstvenih člankov.