Ana Le Marechal Kolar

Življenjepis: Rojena 1975 v Mariboru, 1993–2000 – študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za agronomijo na Univerzi v Ljubljani. Leta 1999 se je še kot študentka zaposlila kot prevajalka in poslovna sekretarka na Ministrstvu za ekonomske zadeve na Posebnem pripravljalnem programu za vzpostavitev Agencije za regionalni razvoj. Leta 2001 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo v Sektorju za varnost in kakovost hrane, kjer je do leta 2006 vodila dva PHARova projekta na področju krme in posebnih kmetijskih pridelkov (mednarodna Akreditacija dveh laboratorijev – KIS in VF, vzpostavitev certifikacijskega organa,…). Pripravljala je dokumentacijo in sodelovala pri vzpostavitvi sistema kakovosti za certifikacijske organe. Pripravljala je promocijske materiale in izvajala EPD ukrep 3.5. za finančno obdobje 2004 do 2006 ter sodelovala pri planiranju promocije in pripravljanju strategije za promocijo posebnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Bila je tudi kontaktna točka za črpanje evropskih sredstev za predstavnike vključene v sheme kakovosti. Udeleževala se je stalnih odborov za geografska poimenovanja in tradicionalno posebnost v Bruslju, vodila postopke zaščit posebnih kmetijskih proizvodov na nacionalnem in EU nivoju. Leta 2009 je nadaljevala svoje delo v Sektorju za razvoj podeželja na MKGP, kjer je bila nosilka ukrepov 132 (podpora kmetijskih gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti) , 133 (Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje) in 142 (Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev)  PRP 2007 do 2013. Prav tako je bila nosilka in kontaktna točka za dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Leta 2013 je nadaljevala svoje delo v Službi za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na MKGP, kjer je delala na vzpostavitvi sistema za začetek izvajanja sektorskih promocij in sodelovala pri izvedbi sektorske promocije sektorja mleko in meso s podpisom kampanje Naša super hrana. Leta 2019 je prevzela vodenje Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v okviru katerega je odgovorna za izvajanje sektorskih promocij po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, splošnih promocij po Zakonu o kmetijstvu, projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in spremljajočih dejavnosti, ki se navezujejo na promocijske aktivnosti lokalnih kmetijskih pridelkov in živil.