Tina Vukasović

Življenjepis: Rojena 1975 na Ptuju, 1994–1999 – študij na Ekonomsko poslovni fakulteti UM. Od 1999 do 2012 je bila zaposlena v marketingu Perutnina Ptuj d.d. kot vodja blagovne znamke in tržnih raziskav. Na Ekonomsko poslovni fakulteti UM je 2003 zaključila magisterij, 2010 pa na Fakulteti za Management UP doktorat. Ima večletne izkušnje razvojno raziskovalnega dela v gospodarstvu, v prehrambeni industriji tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Danes je zaposlena na Doba Fakulteti Maribor, na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje in na FAMNIT, Univerza na Primorskem.
Pedagoško delo: Izredna profesorica za področje trženja in višja znanstvena sodelavka. Nosilka predmetov s področja trženja na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študijskem programu. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Članica uredniškega odbora in recenzentka v več uglednih mednarodnih znanstvenih revijah.
Raziskovalno delo: Raziskave s področja trženja, s poudarkom na raziskavah nakupnega vedenja potrošnikov na prehrambenem trgu. Odlikuje jo interdisciplinaren pristop in široka mednarodna vpetost.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega več kot 480 bibliografskih enot, od tega 48 izvirnih znanstvenih člankov. Članki so objavljeni v revijah indeksiranih v SCI in SNIP. Med objavljenimi izvirnimi znanstvenimi članki so tudi članki in monografije, ki se po metodologiji ARRS uvrščajo med zelo kvalitetne dosežke, tj. dosežke z oznako A’ in A”.