Mateja Modic

Življenjepis:  Rojena leta 1964 v Ljubljani,  1982-1987  študij  Živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, 1988 študentska Prešernova nagrada za diplomsko delo, 1988-1993 magistrski študij  živilske tehnologije, 1994-1998  doktorski študij na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za Živilstvo. Leta 1998 je doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Ivana Krefta z doktorsko disertacijo Ugotavljanje vsebnosti in porazdelitev selena v vzorcih ajde (Fagopyrum esculentum Moench).
V Žitu  se je zaposlila leta 1987 kot razvojni tehnolog, od leta 1988 do 1997 je bila mlada raziskovalka na Oddelku za živilstvo na Biotehniški fakulteti  in se nato vrnila nazaj v Žito. Kot razvojni tehnolog je bila zadolžena za  različna razvojna področja in ima dolgoletne izkušnje z razvojem novih inovativnih izdelkov. Leta 2001 je prevzela vodenje razvoja v  Žitu, kjer je  na mestu direktorice razvoja še danes. Odgovorna je za razvoj novih izdelkov,   za izboljšave in reformulacije  obstoječih izdelkov kot tudi za uvajanje novih tehnologij in proizvodnih procesov za vsa proizvodna področja Žita. Je tudi dolgoletna interna presojevalka sistema kakovosti in varnosti živil in članica različnih HACCP timov v podjetju.  . Aktivno sodeluje  tudi  v raziskovalnem delu podjetja. Dodatne zadolžitve: Je aktivna v  različnih strokovnih skupinah in srečanjih, kjer  sodeluje tudi  s pripravo različnih strokovnih prispevkov. Kot  predstavnica gospodarstva  je članica strateškega  sveta Višje strokovne Šole na Izobraževalnem centru Piramida Maribor in  je članica Medresorske delovne skupine za preoblikovanje živil (MZ).