Irena Rogelj

Življenjepis: Rojena 1955 v Ljubljani, 1973 –1978 – študij na UL, Biotehniški fakulteti (BF), Oddelek za živilsko tehnologijo. Leta 1978 se je zaposlila na BF kot stažistka – štipendistka sklada Borisa Kidriča in v letu 1981 kot asistentka na Katedri za mlekarstvo. Na UL BF je 1990 doktorirala s področja živilstva. Leta 1991 je postala docentka za področje Mlekarstvo, leta 2003 pa redna profesorica za področji Mlekarstvo in Prehrana. Od leta 2010 je vodja Inštituta za mlekarstvo in probiotike.
Pedagoško delo: Predava na univerzitetnem študiju Živilstvo in prehrana ter Kmetijstvo – Zootehnika, na magistrskem študijskem programu Prehrana, Znanost o živalih in Živilstvo (2. bolonjska stopnja), ter na doktorskem študiju Bioznanosti na BF. Je nosilka predmetov: Kakovost in prehranska vrednost mleka in mlečnih izdelkov, Funkcionalna živila in nutricevtika, Zagotavljanje varne in kakovostne hrane, Prehrana, Probiotiki. Bila je mentorica 12 doktoratov, 7 magistrskih del, več kot 70 diplomskih del; 9 uspešno zaključenih mentorstev mladim raziskovalcem.
Raziskovalno delo: Raziskave mikrobiologije mleka in mlečnih izdelkov, mlečno kislinskih bakterij (MKB) in probiotikov. V zadnjem obdobju so njene raziskave usmerjene v proučevanje zgodnjega razvoja črevesne mikrobiote in vpliva mikrobiote na razvoj in zdravstveno stanje otroka.
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 585 enot, od tega 98 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.
Dodatne zadolžitve: Od leta 2018 prodekanja oddelka za zootehniko BF UL.