Bojan Butinar

Življenjepis: Rojen 1957 v Kopru, 1975-1981 študij kemije na UL, 1981 diploma (Sinteza in karakterizacija nekaterih amino-kompleksov kroma (III)), 1981-1992 razvojni oddelek tovarne IPLAS, 1988-1989 specializacija iz fizikalne kemije na IJS, 1992‑1998 status zasebnega raziskovalca, od 2004 do 2016 zaposlen na ZRS Koper kot raziskovalec, potem na UP ZRS, od 2017 na ZRS Koper kot znanstveni sodelavec; od 2006 do 2016 na UP FVZ kot docent za področje kemije, 2010-2012 interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti na UL, 2012 doktorat (Zasnova analitičnega postopka ugotavljanja pristnosti in stopnje predelave bučnega olja).
Pedagoško delo: 1981-1982 poučevanje kemije na Gimnaziji Bežigrad (s posredovanjem spoštovane prof. dr. Aleksandre Kornhauser), 1992-1994 poučevanje kemije na Gimnaziji Sežana, 2006-2012 predavatelj kemije na UP FVZ, od 2012 do 2016 docent na UP FVZ in nosilec in avtor predmetov Osnove kemije in Kemija.
Raziskovalno delo: 1981-1992 raziskovanje utrjevanja poliestrskih smol, raziskovanje sinteze nizkomolekularnih polielekrolitov in njihove uporabe v formulacijah za obdelavo velikih odprtih hladilnih sistemov, od 1992 raziskovanje v polju oljčnega olja, oljk in oljčnih listov (biofenoli), postavitev akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja, pristnost bučnega in oljčnega olja, metrološki segment za veličino ‘množina snovi’ (mol) v matrici oljčnega olja.
Biblografija: COBISS izpis obsega 222 enot, od tega 21 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna znanstvena članka, 3 samostojni znanstveni sestavki ali poglavje v monografski publikaciji, prispevki v 1 znanstveni in 6-strokovnih monografijah, soavtorstvo pri patentu.
Zadolžitve na ZRS Koper: znanstveni sodelavec, odgovorni analitik v akreditiranem laboratoriju Inštituta za oljkarstvo, ki je nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja, nosilec ciljnih raziskovalnih projektov, sodelovanje v projektu »Oleum« H2020, ki razvija inovativne metode za sledenje pristnosti in ugotavljanja potvorb oljčnega olja, sodelovanje v »MetroFOOD« – evropski infrastrukturi za promocijo metrologije v hrani in prehrani.
Zadolžitve izven ZRS Koper: član sveta za oljkarstvo pri MKGP RS, predstavnik RS pri mednarodnem svetu za oljke (IOC), pooblaščeni predstavnik RS pri Evropski komisiji za oljčno olje v Bruslju (AGRI G4).