Program konference

SVETOVNI DAN HRANE 2020
WORLD FOOD DAY 2020

s sloganom
»Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj«
»Grow, nourish, sustain. Together«

41. SVETOVNI DAN HRANE vstopa v zaporedje dogodkov letnih konferenc »Hrana, prehrana, zdravje« v Sloveniji, saj obeležujemo 75. obletnico delovanja organizacije FAO,

ob letošnjem svetovnem dnevu hrane organiziramo konferenco, ki bo v četrtek, 15. 10 od 09:00 in petek 16. 10. 2020, od 08:00 naprej

Kraj:
Center biotehnike in turizma Grm, Novo mesto

PROGRAM KONFERENCE

Prvi dan konference, 15.10 2020, 09:00-19:00

09:00 RAZISKOVANJE NA POROČJU HRANE IN PREHRANE

A) poster
Predstavitve so primarno vezane na zmanjševanje, izrabo in ponovno uporabo zavržkov hrane vzdolž živilsko prehranske oskrbovalne verige (predstavitev projektov (Domačih, mednarodnih) in raziskav in Razvoja (RR institutov, izobraževanih institucij, podjetij) in promocijskih projektov (super hrana, tradicionalni slovenski zajtrk, šolski zajtrk, izbrana kakovost…) vključno z komunikacijskimi orodji za spodbujanje lokalno pridelane hrane. Skratka raziskovanje ki je relevantno za področje tehnologije hrane in prehrane
09:15 ogled posterjev
3 minutne predstavitve posterjev po vsebinskih sklopih

B) PREDSTAVITEV DOSEŽKOV PROJEKTNEGA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA

PEDAGOŠKI PROJEKT:
10:00 Kuhnapato – Tradicija in kulinarična gospodarnost – z roko v roki / Cooking Kids – Tradition and culinary economy – hand in hand, Anka Peljhan: Društvo Vesela kuhinja, Ljubljana, Slovenija


RAZVOJNI PROJEKT:
11:00 Izraba sirotke kot surovine za izdelavo visoko vrednih proizvodov, dr. Bojana Bogovič Matjašić in sod. UL-BF, Ljubljana

TEMELJNI PROJEKT:

12:30 – 13:00 odmor za kosilo

C) PREDSTAVITEV IZKUŠENJ IN DOBRIH PRAKS
13:00 Proizvodnja gob na odpadnih surovinah, dr. Andrej Gregori, MycoMedica d.o.o.; Ljubljana
13:10 Primer dobre prakse – kako obvladovati zavržke hrane?: Jure Tomić, Gostilna Debeluh, Brežice
13:20 Sistem ravnanja z odpadki v hotelih, Štefan Smodiš, ekolog, Sava Turizem d.d.
13:30 Optimizacija dela v šolski kuhinji s ciljem zmanjšanja zavržkov: Jana Goršin Fabjan, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

Ribe – Gospič Daniel
LUŠT –  Kristjan Magdič
Eurosad Vrtnarija Novo mesto
Ribogojstvo Goričar Podbočje Novo mesto
GEA PRODUKT- Logistika-
E – hrana

15:00-17:00 15. 10. 2020: Okrogla miza A

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator: dr. Bojan Pahor

Iztočnice okrogle mize: Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP
Ali aktualno raziskovanje in razvoj v Sloveniji daje odgovore na potrebe slovenske države v oskrbi s hrano? (formalna organizacija, razpršenost, kritična masa, …)

Udeleženci okrogle mize:
Zorka Novak Pintarič, UM-FKKT; Maja Ravnikar, NIB; Andrej Simončič; KIS; Irena Vovk, KI; Tatjana Zagorc, GZS; tbc, ARRS; prodekan za raziskovalno delo, ULBF; Martina Bavec, UM-FKBSV; Nives Ogrinc, IJS;

Odprtje konference
Hrana, Prehrana, Zdravje

POZDRAV MINISTRICE MKGP
POZDRAV ORGANIZATORJEV

Plenarni panel:
Skupaj gojimo, hranimo, ohranjamo oskrbo s hrano

17:30 Vzdrževanje znanj in izkušenj, skozi napredne tehnologije od njive do mize: Kako združevati in ne drobiti znanje? – Maintaining knowledge and experience through advanced technologies from the field to the table: How to combine and not fragment knowledge? Toni Balažič; Panvita, Murska Sobota

18:00 Poti in stranpoti konceptov pridelave hrane v 75 letni poti organizacije FAO: Izkušnje Slovenije – Main roads and side ways of food production concepts in the 75-year history of the FAO organization: Experiences of Slovenia, prof. dr. Andrej Simončič, uni.dipl.agr.; KIS; Ljubljana

18:30 Sprejem udeležencev ob svetovnem dnevu hrane 2020
Predstavitev kulinarike Dolenjske
Tone Horvat in sodelavci, CBT GRM

drugi dan konference, 16. 10. 2020; 08:30-18:00

1. PANEL: Hrana-izzivi časa

8:30 Etičnost v prehranski produkcijski verigi / Ethics in the food production chain, izr.prof. Andrej Raspor,uni.dipl.org., FUDŠ, Nova Gorica

8:45 Kaj nam sporoča dediščina prehranske kulture o odpadkih in zavržkih hrane? / What the heritage of food culture tells us about food waste and discards? zasl. prof. dr. Janez Bogataj, uni.dipl.fil., UL, Ljubljana

9:00 Koncepti in vizije biorafiniranja – rešitev ali slepa ulica za živilsko prehransko verigo / Concepts and visions of biorefining – a solution or a dead end for the food supply chain? dr. Bojan Butinar, uni.dipl. kem,; dr. Milena Bučar-Miklavčič uni.dipl. kem., LIO, ZRS, Koper; prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; UL – Upokojen

Razprava do 09:30

2. PANEL: Pridelava in Hrana

9:30 Pasti in prednosti globalnih trendov pridelave / The pitfalls and advantages of global production trends, dr. Darja Majkovič; MKGP, Ljubljana

9:45 Pasti in prednosti lokalne pridelave / Pitfalls and advantages of local production, Tone Hrovat; CBT Grm Novo mesto

10:00 Odpadki in izvržki hrane v pridelavi in razlogi zanjo /Reasons for Food Wastes and Food Production Discards prof.dr. Karmen Pažek, uni.dipl.agr.; prof. dr. Črtomir Rozman, uni.dipl.agr.; UM-FKBSV, Maribor

Razprava do 10:30

odmor do 10:45

3. PANEL: Predelava in Hrana

10:45 Pasti in prednosti industrijske predelave / Pitfalls and advantages of industrial processing, Ksenija Jankovič Banovšek, , uni.dipl.ekon.; ETA, Kamnik; Irena Vovk, uni.dipl.kem.; KI Ljubljana

11:00 Pasti in prednosti nišne-obrtne predelave / Pitfalls and advantages of niche – craft processing, Janko Kodila; Kodila,d.o.o. Murska Sobota

11:15 Odpadki in izvržki hrane v predelavi in možne rešitve / Waste and byproducts in food processing and the potential solutions, dr. Lea Lavrič, uni.dipl.ekon., Resnik Matej, uni. dipl. pol. in prof. geog.; KOTO, d.o.o., Ljubljana

Razprava do 11:30

4. PANEL: Trgovina in Hrana

11:30 Izzivi slovenskih prehrambenih podjetij na izvoznih trgih / Challenges of Slovenian food companies in export markets, mag. David Visenjak, uni.dipl.ekon.; Perutnina Ptuj

11.45 Pasti in prednosti samooskrbe/ Pitfalls and benefits of self-sufficiency, Borut Florjančič, dipl.agr.; ZZS, Ljubljana

12.00 Sistem obvladovanja odpadkov v trgovinah SPAR, d.o.o. / Waste Management System in SPAR Slovenija d.o.o, mag. Urška Brodnik, uni.dipl.inž.živil.teh., dipl.oec.; SPAR, Slovenija

Razprava do 12:15

Kosilo do 13:15

13:15 – 14:45, 16.10.2020 Okrogla miza B

KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderator: doc. dr. Elizabeta Mičović

Iztočnice okrogle mize: prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin
Kaj so in kaj niso prinesle promocijske aktivnosti (super hrana, tradicionalni slovenski zajtrk, šolski zajtrk, izbrana kakovost…) in komunikacijska orodja za spodbujanje lokalno pridelane hrane.

Udeleženci okrogle mize:
Urška Blaznik, NIJZ; Matjaž Guček, UVHVVR; Anton Jagodic, KGZS vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja JSKS; Srečko Koklič, TGZS; Ana le Marechal – Kolar, MKGP; Barbara Rupnik, GZS; Irena Simčič, ZRSŠ; Tina Vukasović, DOBA;

5. PANEL: Gostinstvo in Hrana

14:45 Pasti in prednosti  družbene prehrane/ industrijskega gostinstva / Pitfalls and advantages of social catering / industrial catering, mag. Marko Ponikvar, uni.dipl.inž.živil.teh.;  Anja Pavlin, uni.dipl.inž.živil.teh.; SLOREST, Ljubljana

15:00 Pasti in prednosti tradicionalnega gostinstva / The pitfalls and benefits of traditional hospitality industry, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, uni.dipl.tur.; VŠUP GRM, CBT, Novo mesto

15:15 Odpadki in izvržki hrane v gostinstvu in razlogi zanjo / Food waste and discards in catering and the reasons for it,  Iztok Leskovar, SŠGT, Celje

Razprava do 15:30

6. PANEL: Izobraževanje in Hrana

15:30 Pasti in prednosti univerzitetnega izobraževanja v agroživilski verigi-pogled učiteljev / Advantages and pitfalls of academic education in the agri-food chain – teachers’ view, doc. dr. Mojca Korošec, uni.dipl.inž.živil.teh.;  prof. dr. Barbara Jeršek, uni.dipl.inž.živil.teh.;; prof. dr. Lea Demšar, uni.dipl.inž.živil.teh.; prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, uni.dipl.kem.; UL-BF, Ljubljana

15:45 Pasti in prednosti univerzitetnega in poklicnega izobraževanja v agroživilski verigi – pogled proizvajalcev hrane / Gaps and opportunities of university education and vocational education and training in agri-food chain – the view of the food producers, dr. Urška Pivk Kupirovič, uni.dipl.inž.živil.teh.;  TBA, CCIS-CAFE, Ljubljana

16:00 Vzgoja in izobraževanje za zmanjševanje nastanka zavržkov hrane / Education to Reduce Food Waste, doc.dr. Stojan Kostanjevec, uni.dipl.ped., UL-PEF, Ljubljana

Razprava do 16:15

odmor do 16:30h

7. PANEL: Človek, Družba in Hrana

16:30 Pasti in prednosti prehranjevanja na delovnem mestu / The pitfalls and benefits of meals at work, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr.med., KIMDŠP, Ljubljana

16:45 Pasti in prednosti sedanjih aktivnosti na področju hrane in zdravja / Challenges and opportunities of activities related with food and health, prof. dr. Igor Pravst, uni.dipl.kem., doc. dr. Anita Kušar univ. dipl. inž. agr., dr. Živa Lavriša, uni.dipl.inž.živil.teh.; NUTRIS, Ljubljana

17:00 Nastajanje in ravnanje z odpadno hrano v slovenskih gospodinjstvih / Food waste generation and treatment in slovene households, Tanja Vidic, mag. san. ing.,SURS;  doc. dr. Mojca Jevšnik, viš. pred. mag. Nevenka Ferfila; UL-ZF, Ljubljana

Razprava do 17:15

Zaključna Misel konference

17:15 Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe / National Strategy for Reduction of Food Loss and Food Waste, Tadeja Kvas Majer, MKGP, Ljubljana

17:30 Od kje smo prišli in kam naprej? / Where we came from and where to go next? prof.dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; EFTN, EU