Program konference

SVETOVNI DAN HRANE 2020
WORLD FOOD DAY 2020

s sloganom
»Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj«
»Grow, nourish, sustain. Together«

41. SVETOVNI DAN HRANE vstopa v zaporedje dogodkov letnih konferenc »Hrana, prehrana, zdravje« v Sloveniji, saj obeležujemo 75. obletnico delovanja organizacije FAO,

ob letošnjem svetovnem dnevu hrane organiziramo konferenco, ki bo v četrtek, 15. 10 od 09:00 in petek 16. 10. 2020, od 08:00 naprej

Kraj:
Center biotehnike in turizma Grm, Novo mesto

PROGRAM KONFERENCE

Prvi dan konference, 15.10 2020, 08:30-19:00

8:30 RAZISKOVANJE NA POROČJU HRANE IN PREHRANE

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV PROJEKTNEGA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA

(15 min vključno z razpravo)

8:30 METROFOOD-RI: Infrastruktura za promocijo metrologije v živilstvu in prehrani/ METROFOOD-RI: Infrastructure for promoting Metrology in Food and Nutrition, dr. Nives Ogrinc, IJS, Ljubljana, Helena Baša-Česnik,3Milena Bučar-Miklavčič, Jerica Ivanoš,  Barbara Koroušić Seljak,  Mojca Milavec, Nataša Poklar Ulrih, Jelka Zabavnik Piano UL-VF

8:45 Ocena varnosti premazov v stiku z živili / Evaluation of materials intended for varnishes and coatings on food contact materials/ (EFSA Grant) dr. Viviana Golja, D. Van Aken (Nizozemska, koordinator); Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, Slovenija

9:00 Mehanizem adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti / Targeting Campylobacter adhesion in the fight against antimicrobial resistance, doc.dr. Anja Klančnik, uni.dipl. inž. živil. tehn., Katarina Šimunović, Dina Ramić, Meta Sterniša, UL-BF.; Jerica Sabotič, IJS, Sonja Smole Možina, UL-BF

9:15 APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev/ APPLAUSE – from harmful to useful with citizens’ led activities, dr. Irena Vovk, univ. dipl. kem.,  dr. Vesna Glavnik, univ. dipl. inž. agr., KI, Ljubljana;  prof. dr. Bojana Boh Podgornik,  univ. dipl. biol., UL-NTF Ljubljana, Jana Stanič, KI, Ljubljana

9:30 Preverjanje pristnosti in vrednotenje tradicionalnih proizvodov na območju Sredozemlja/ Pursuing authenticity and valorization of Mediterranean traditional products,  dr. Maja Podgornik, ZRS, Koper, Milena Bučar-Miklavčič, Cristina Máguas, Manuela Giovanetti, Fouad Taous, Jose Luis Araus Ortega, Pedro Reis, Federica Camin, Marco Lauteri, Naziha Atti, Bor Krajnc, Nives Ogrinc, IJS, Ljubljana

9:45 Zmanjšanje pitja pijač z dodanim sladkorjem pri otrocih; »Voda zmaga«/ Reduction of Sugar-Sweetened Beverages consumption in children; “Water wins“, prof. dr. Nataša Fidler Mis, uni.dipl.inž.živil.teh, UKC-PK, Ljubljana, Barbara Koroušić Seljak, IJS, Ljubljana, Tanja Kamin, UL-FDV, Ljubljana, Slovenija

10:00 -10:15 ODMOR

10:15 Projekta LAKTIKA in LIFE for Acid Whey: Izraba sirotke kot surovine za izdelavo visoko vrednih proizvodov / Use of whey as a raw material for the production of high value products, dr. Bojana Bogovič Matijašić, uni.dipl.inž., Diana Paveljšek, Jernej Oberčkal, Petra Mohar Lorbeg, Nina Skale, Borut Kolenc, Mojca Potočnik, Špela Gruden, Nataša Poklar Ulrih, UL-BF, Ljubljana; Maja Zupančič Justin, Marko Kete, Mateja Frančeškin Krapež, Dejan Suban, Maja Čič, UM-FKKT, Maribor; Robert Roškar, Albin Kristl, Jurij Trontelj, Timeja Planinšek Parfant, Nika Osel, Mirjana Gašperlin, Blaž Grilc, Maja Bjelošević, UL-FFA, Ljubljana

10:30 Gojenje gob na odpadnih surovinah / Mushroom cultivation on waste raw materials, doc. dr. Andrej Gregori, uni. dipl. agr., Mycomedica d.o.o., Ljubljana; dr. Bojan Pahor, ZRS Bistra Ptuj; prof. dr. Marin Berovič, UL-FKKT; prof. dr. Franc Pohleven, UL-BF, Ljubljana

10:45 FoodE za oblikovanje trajnostnih prehranskih sistemov v mestih / FoodE for sustainable urban food systems in cities, Jerneja Penca, EMUNIPiran, Tina Črnigoj Marc,.Arctur, Nova Gorica

 

11:30-13:00 Okrogla miza A RAZISKOVANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU HRANE V SLOVENIJI
Moderator:
dr. Bojan Pahor

Iztočnice okrogle mize A: dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP

prof. dr. Martina Bavec, Univerza v Mariboru-FBSV
prof. dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Štefan
prof. dr. Marina Pintar, Univerza v Ljubljani-BF
prof. dr. Zorka Novak Pintarič, Univerza v Mariboru-FKKT
prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni institut za biologijo
prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski institut Slovenije
dr. Irena Vovk, Kemijski Inštitut
dr. Tatjana Zagorc, Gospodarska  zbornica Slovenije
ARRS-Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

13:00 – 13:45 odmor za kosilo

PREDSTAVITEV IZKUŠENJ IN DOBRIH PRAKS
(15 min vključno z razpravo)

14:00 Kreativni in zdravi zajtrki v očeh ledincev/ Creative and healthy breakfasts in the eyes  of students of  Ledina high school, mag. Nika Cebin, prof. kem., Gimnazija Ledina,  Ljubljana, Slovenija

14:15 Izobraževalni projekt: Kuhnapato – Tradicija in ekonomija v kulinariki – z roko v roki / Educational Project: Cooking Kids – Tradition and culinary economy – hand in hand, Anka Peljhan, uni.dipl. oec.. DVK, Ljubljana, Slovenija

14:30 Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga / An integrated innovative approach for providing a healthy lifestyle, Irena Simčič, prof., Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana

14:45 Optimizacija dela v šolski kuhinji s ciljem zmanjšanja zavržkov/ Optimization of work in the school kitchen with the aim of reducing discardsJana Goršin Fabjandr. vet. med., Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

15:00 Viški in zavržki hrane pri prehranski oskrbi bolnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana / Surpluses and discards of food in the nutritional care of patients at the University Medical Center Ljubljana, Blaž Confidenti, Nevenka Ferfila, Mojca Jevšnik, UKC Ljubljana, UL-ZT Ljubljana

15:15 Kmetijsko izobraževanje na slovenskem / Education in agriculture in Slovenija, Alojzij Lemut, uni. dipl  agr., BC, Nova Gorica

15:30 Ohranitev slovenske proizvodne znamke ETA / Enduring Slovenian production brand ETA, Ksenija Jankovič Banovšek, uni.dipl.ekon.; ETA, Kamnik;

16:00-17:30 Okrogla miza B KOMUNIKACIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNE IN KAKOVOSTNE HRANE V SLOVENIJI
Moderatorica:
doc. dr. Elizabeta Mičović

Iztočnice okrogle mize B: prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin, Univerza na Primorskem

dr. Urška Blaznik Nacionalni inštitut za javno zdravje
Matjaž Guček, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Anton Jagodic, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije
Ana le Marechal – Kolar, MKGP
Barbara Rupnik, Gospodarska Zbornica Slovenije
Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
prof. dr. Tina Vukasović, Doba Fakulteta Maribor

17:45

Odprtje konference
Hrana, Prehrana, Zdravje

POZDRAV MINISTRICE MKGP
    POZDRAV GOSTITELJA
POZDRAV SPLETNIH PRIJATELJEV
POZDRAV ORGANIZATORJEV

Plenarni panel:
Skupaj gojimo, hranimo, ohranjamo oskrbo s hrano

Pomen in vloga mednarodnih organizacij pri zagotavljanju dostojne hrane za človeštvo: Razmišljanje ob 75 letnici organizacije FAO / The importance and role of interntional organizations in providing decent food for humanity; Reflections on the 75th anniversary of the FAO, David Tavželj, ICPE, Ljubljana; prof. dr. Andrej Udovč, uni.dipl.agr., prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž. živ. teh.; UL-BF; Ljubljana- upokojen

18:30 Sprejem udeležencev ob svetovnem dnevu hrane 2020
Predstavitev kulinarike Dolenjske
Tone Hrovat, uni.dipl.agr. in sodelavci, CBT GRM

drugi dan konference, 16. 10. 2020; 08:30-18:00

1. PANEL: Hrana-izzivi časa

8:30 Etičnost v prehranski produkcijski verigi / Ethics in the food production chain, izr.prof. Andrej Raspor, uni.dipl.org., FUDŠ, Nova Gorica

8:45 Kaj nam sporoča dediščina prehranske kulture o odpadkih in zavržkih hrane? / What the heritage of food culture tells us about food waste and discards? zasl. prof. dr. Janez Bogataj, uni.dipl.fil., UL, Ljubljana

9:00 Koncepti in vizije biorafiniranja – rešitev ali slepa ulica za živilsko prehransko verigo / Concepts and visions of biorefining – a solution or a dead end for the food supply chain? dr. Bojan Butinar, uni.dipl. kem,; dr. Milena Bučar-Miklavčič uni.dipl. kem., LAB IZO, ZRS, Koper; prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; UL – Upokojen

Razprava do 09:30

2. PANEL: Pridelava in Hrana

9:30 Pasti in prednosti globalnih trendov pridelave / The pitfalls and advantages of global production trends, dr. Darja Majkovič, univ dipl ing. kmet.;
MKGP, Ljubljana

9:45 Pasti in prednosti lokalne pridelave / Pitfalls and advantages of local production, Tone Hrovat; CBT Grm Novo mesto

10:00 Odpadki in izvržki hrane v pridelavi in razlogi zanjo / Reasons for Food Wastes and Food Production Discards prof.dr. Karmen Pažek, uni.dipl.agr.; prof. dr. Črtomir Rozman, uni.dipl.agr.; UM-FKBSV, Maribor

Razprava do 10:30

odmor do 10:45

3. PANEL: Predelava in Hrana

10:45 Pasti in prednosti industrijske predelave / Pitfalls and advantages of industrial processing, prof. dr. Željko Knez, uni.dipl. kem, član SAZU, dr. Darija Cör, univ. dipl. inž. kem. teh., dr. Milica Pantić, univ. dipl. . kem. teh,  doc. dr. Maša Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. teh., UM-FKKT, Maribor

11:00 Odpadki in izvržki hrane v predelavi in možne rešitve/ Waste and byproducts in food processing and the potential solutions, dr. Lea Lavrič, uni.dipl.ekon., Resnik Matej, uni. dipl. pol. in prof. geog.; KOTO, d.o.o., Ljubljana

11:15 Mechanism of food chain optimization in public institutions/ Mehanizem optimizacije prehrambenih verig v javnih zavodih, dr. oec. Lukinyh Valerij Fjodorovic, Agrarna univerza Krasnojarsk, Rusija

Razprava do 11:30

4. PANEL: Trgovina in Hrana

11:30 Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe / National Strategy for Reduction of Food Loss and Food Waste, Tadeja Kvas Majer, MKGP, Ljubljana

11.45 Pasti in prednosti samooskrbe/ Pitfalls and benefits of self-sufficiency, Borut Florjančič, dipl.agr.; ZZS, Ljubljana

12.00 Sistemsko obvladovanje odpadkov in zavržkov v trgovinah, – primer učinkovitega  reševanja/ Systematic management of waste and discards in stores, – an example of effective solution, mag. Urška Brodnik, uni.dipl.inž.živil.teh., dipl.oec., Smiljan Veber., dipl.oec.,; SPAR, Slovenija

Razprava do 12:15

Kosilo do 13:15

 

5. PANEL: Gostinstvo in Hrana

14:45 Pasti in prednosti  družbene prehrane/ industrijskega gostinstva / Pitfalls and advantages of social catering / industrial catering, mag. Marko Ponikvar, uni.dipl.inž.živil.teh.;  Anja Pavlin, uni.dipl.inž.živil.teh.; SLOREST, Ljubljana

15:00 Pasti in prednosti tradicionalnega gostinstva / The pitfalls and benefits of traditional hospitality industry, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, uni.dipl.tur., VŠUP GRM, CBT, Novo mesto; Maja Križmančič, MBA, Flexyteam d.o.o., Koper

15:15 Odpadki in izvržki hrane v gostinstvu in razlogi zanjo / Food waste and discards in catering and the reasons for it,  Iztok Leskovar, SŠGT, Celje

Razprava do 15:30

6. PANEL: Izobraževanje in Hrana

15:30 Pasti in prednosti univerzitetnega izobraževanja v agroživilski verigi-pogled učiteljev / Advantages and pitfalls of academic education in the agri-food chain – teachers’ view, doc. dr. Mojca Korošec, uni.dipl.inž.živil.teh.;  prof. dr. Barbara Jeršek, uni.dipl.inž.živil.teh.; prof. dr. Lea Demšar, uni.dipl.inž.živil. teh.; prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, uni.dipl.kem.; UL-BF, Ljubljana

15:45 Pasti in prednosti univerzitetnega in poklicnega izobraževanja v agroživilski verigi – pogled proizvajalcev hrane / Gaps and opportunities of university education and vocational education and training in agri-food chain – the view of the food producers, dr. Urška Pivk Kupirovič, uni.dipl.inž.živil.teh.;  GZS-ZKŽP, Ljubljana

16:00 Vzgoja in izobraževanje za zmanjševanje nastanka zavržkov hrane / Education to Reduce Food Waste, doc. dr. Stojan Kostanjevec, uni.dipl.ped., UL-PEF, Ljubljana

Razprava do 16:15

odmor do 16:30h

7. PANEL: Človek, Družba in Hrana

16:30 Pasti in prednosti prehranjevanja na delovnem mestu / The pitfalls and benefits of meals at work, prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr.med., KIMDŠP, Ljubljana

16:45 Pasti in prednosti sedanjih aktivnosti na področju hrane in zdravja / Challenges and opportunities of activities related with food and health, prof. dr. Igor Pravst, uni.dipl.kem., doc. dr. Anita Kušar, univ. dipl. inž. agr., dr. Živa Lavriša, uni.dipl.inž.živil.teh.; NUTRIS, Ljubljana

17:00 Nastajanje in ravnanje z odpadno hrano v slovenskih gospodinjstvih / Food waste generation and treatment in slovene households, Tanja Vidic, mag. san. ing., SURS;  doc. dr. Mojca Jevšnik, viš. pred. mag. Nevenka Ferfila; UL-ZF, Ljubljana

Razprava do 17:15

Zaključna Misel konference

Od kje smo prišli in kam naprej? / Where we came from and where to go next? prof. dr. Peter Raspor, uni.dipl.inž.živil.teh.; EFTN, EU