Bety Breznik

Življenjepis: Rojena 15. 11.1966 v Slovenj Gradcu, že od srednje šole živi in dela v Ljubljani. Po srednji veterinarski šoli je zaključila študij veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani 1986-1993, podiplomski magistrski študij, smer nadzor živil na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani od 1993-1997 (Enterohemoragična E. coli pri govedu in toplotno neobdelanih mesnih izdelkih v Sloveniji) in univerzitetni doktorski študij s področja  biomedicine, znanstveno področje veterinarska medicina (2005-2015, Problemi uporabe kokcidiostatikov v intenzivni reji  perutnine).

Strokovno delo: Svojo znanstveno-raziskovalno in  strokovno pot je začela kot stažist asistent na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani (1993-1996), kjer uspešno magistrirala, nato je bila  zaposlena kot  veterinarska inšpektorica za področje mesno predelovalne industrije ter prometa z živili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS (1996-2001) in kot strokovna sodelavka v mikrobiološkem laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta (2001-2003). Dr. Bety Breznik je od leta 2003 zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na različnih strokovnih področjih, ker svoje izkušnje ter kompetence iz različnih področij uspešno preliva prakso. Bila je tudi prva generalna direktorica Direktorata za varno hrano, v zadnjih 10 letih pa se ukvarja z evropskimi projekti s področja ribištva, akvakulture, promocije ter osveščanja potrošnikov /deležnikov vzdolž celotne verige. Aktivno sodeluje pri pripravi tako nacionalne, kot tudi EU zakonodaje vseh  vključenih  EU politik- skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike in področja varnost hrane ter izvedbi številnih delavnic in seminarjev za deležnike na lokalni ravni in širše.

Bibliografija: Cobiss izpis obsega 69 enot; kjer poleg strokovnih člankov prevladujejo znanstveni in strokovni  prispevki na konferencah ter učna gradiva za področje varne hrane.

Pedagoško delo: Od leta 2008 sodeluje z Višjo šolo Biotehniškega centra Naklo, kjer kot predavateljica Višje šole pokriva strokovne predmete s področja zakonodaje, zdravstvenega varstva živali in higiene živil ter varne hrane  z obveščanjem in osveščanjem potrošnikov. Prav tako je tudi mentorica številnim diplomantom.