Andrej Raspor

Življenjepis: Rojen 1965 v Šempetru pri Novi Gorici. Po osnovni izobrazbi strojni tehnik. Po univerzitetnem študiju organizacije dela na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru Univerze v Mariboru, je nadaljeval podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010. Pri svojem delu združuje poslovno in akademsko delo. Predava in svetuje iz področja obvladovanja časa in stroškov, kakovosti storitev ter razvoja kadrov. Ima več kot 33 let delovnih izkušenj. Od tega več kot 15 leta na različnih vodilnih mestih, od vodje splošnih poslov, direktorja razvoja kadrov, direktorja za strateške projekte in vodje komisije za nadzor stroškov. V okviru Hit d.d. vodil Sektor za razvoj kadrov. Bil je direktor strateških projektov, kjer je vodil prenovo poslovnih procesov razvoja kadrov in trženja ter organiziral poslovanje za kitajske goste iz območja Italije. Je podjetnik, ustanovitelj več Start up-ov, poslovni svetovalec saj je mnenja, da je potrebno akademsko delo stalno preizkušati na terenu.

Pedagoško delo: Višješolski predavatelj: Trženje storitev; Trženje v turizmu; Upravljanje in poslovanje velneških centrov;  Oblikovanje in trženje velneških storitev; Uvod v turizem in destinacijski menedžment; Višji predavatelj za predmetno področje management in igralništvo; Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje; Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost; Izredni profesor za predmetno področje managament; Vodenje organizacij in procesov; Teorija organizacij; Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti; Iskanje zaposlitve; Strateško planiranje; Projektno upravljanje; Politika in načrtovanje človeških virov; Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti; Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb; Tehnološki razvoj v podjetništvu;

Raziskovalno delo: Ključna področja njegovega raziskovanja so delovna razmerja in procesi v storitveni dejavnosti s poudarkom na optimizaciji delovnih procesov, tako z vidika stroškov, kot tudi organizacije delovnega časa. Vodil je več bilateralnih projektov ARRS in sodeluje v INTEREG projektih.

Bibliografija: COBISS izpis obsega 344 enot, od tega 33 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.

Dodatne zadolžitve: član  uredniškega odbora Journal of Innovative Business and Management in urednik strokovne revije Balkan Traveller in Perfectus PRO.