Irena Vovk

Življenjepis: Rojena 1965. Diplomirala (1989), magistrirala (1993) in doktorirala (1998) je iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer bila zaposlena od 1990 do 1993. Od 1994 je zaposlena na Kemijskem inštitutu, kjer je bila od 2008 do 2020 vodja Odseka za prehrambeno kemijo. Od 2010 do 2013 je bila kot vodja RR projekta zaposlena tudi v EN-FIST centru odličnosti.
Raziskovalno delo: Njen raziskovalni interes obsega razvoj analiznih metod na osnovi kromatografskih in sklopljenih tehnik za določanje, izolacijo in identifikacijo biološko aktivnih naravnih spojin v rastlinskih materialih, prehranskih dopolnilih in funkcionalnih živilih. Posveča se tudi izboru surovin in razvoju postopkov za pridobivanje, modifikacijo lastnosti farmakološko aktivnih spojin in karakterizaciji ter delovanju tako narejenih novih materialov. Z ekspertizo iz analizne kemije sodeluje tudi v interdisciplinarnih raziskavah s področij medicine, farmacije, živilstva, agronomije, fizike in arheologije. Aktivna je tudi kot vodja raziskovalnega programa, številnih nacionalnih in bilateralnih raziskovalnih projektov, vodja delovnih sklopov (WP) treh evropskih projektov in vodja številnih projektov za gospodarske družbe. Njene aktivnosti obsegajo tudi predsedovanje mednarodnim znanstvenim in organizacijskim odborom 21th in 25th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2015, ISSS 2021) ter 26th International Symposium for High-performance Thin-layer Chromatography (HPTLC 2021). Bila je tudi članica 27 znanstvenih odborov mednarodnih znanstvenih simpozijev v Sloveniji (3) in v tujini (24). Je tudi članica uredniških odborov več znanstvenih revij. Bibliografija: COBISS izpis obsega 478 bibliografskih enot, od tega 98 izvirnih znanstvenih člankov, 8 poglavij v znanstvenih monografijah, več kot 40 predavanj (34 vabljenih) na mednarodnih znanstvenih simpozijih in 4 patente. Doslej je bila mentorica ali somentorica 7 doktorandov in somentorica 9 diplomantov ter magistranta.
Nagrade: “Medal and award for achievements in the field of chromatography and related separation techniques“ (2016) – medalja in nagrada za dosežke na področju kromatografije podeljena s strani Central European Group for Separation Sciences; “Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju” (2009) – priznanje Slovenske znanstvene fundacije; “Grand Prize Winner na mednarodnem tekmovanju iGEM 2010” (2010, MIT, ZDA) s skupino “Slovenian team”.
Dodatne zadolžitve: Je vodja Sekcije za živilsko kemijo Slovenskega kemijskega društva in predstavnica Slovenskega kemijskega društva v Food Chemistry Division (FCD) European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS), v European Society for Separation Sciences (članica Upravnega odbora) in v Central European Group for Separation Sciences.