Mariča Lah

Življenjepis: Rojena1956 v Ljubljani, 1976–80 študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 1980 se je zaposlila v gospodarski družbi Petrol kot pripravnik in sistematično spoznala vse ključne faze poslovnih procesov. Študij je nadaljevala na International development Center Brdo in v letu 1995 zaključila študij MBA, v letu 2005 pa je na IEDC Poslovna šola Bled – Fakulteta za podiplomski študij managementa zaključila magistrski študij. V gospodarski družbi Petrol je bila, s kratko prekinitvijo 4 let, zaposlena celotno poslovno kariero, zadnjih 15 let kot članica poslovodstva družbe oz. članica uprave družbe odgovorna za nabavo in prodajo. Redno se je strokovno izpopolnjevala doma in v tujini, kot gostujoči predavatelj pa je tudi sodelovala z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, predvsem na področju kriznega managementa. V letu 2010 jo je Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije izvolil za predsednico Upravnega odbora zbornice in to funkcijo opravlja že tretji mandat. Trgovinska zbornica Slovenije je članica številnih domačih in tujih institucij, v okviru katerih skrbi za prenos dobrih praks in prispeva k razvoju stroke, obenem pa pred državnimi organi zastopa interese članov in celotne dejavnosti. V letu 2012 je bila kot svetnica izvoljena v Državni svet RS kot predstavnica gospodarstva, kjer ji teče že drugi mandat do leta 2022. V okviru delovnih teles Državnega sveta kot predsednica vodi Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, kot članica pa sodeluje v Komisiji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.