Janja Kokolj Prošek

Življenjepis: Rojena 1957 v Ljubljani, 1976-1982 – študij Krajinske arhitekture v Ljubljani. Od 1983-1991 zaposlena na Zvezi vodnih skupnosti Slovenije- svetovalka direktorja za prostorsko načrtovanje in urejanje kmetijskih zemljišč in voda. Od 1991 do 2001 vodja Sektorja za razvoj podeželja in strukturno politiko na MKGP. Bila je članica pogajalske skupine za vstop v EU za kmetijstvo in razvoj podeželja ter regionalni razvoj. Bila je vodja skupine za vzpostavitev in izvajanje politik in programov razvoja podeželja (SAPARD, EPD, PRP 2007-2013) ter članica ustreznih odborov in organov na ravni EU. 2004-2017 je bila ekspert in konzultant na številnih projektih v državah kandidatkah za vstop v EU ter predavateljica na konferencah in seminarjih. Je soavtorica modela Celostni Razvoj Podeželja in Obnova Vasi (CRPOV) in razvojnih programov podeželja ter članica ustanovne skupine Društva za razvoj podeželja. Do 2019 je bila vodja Službe za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje na MKGP s ključnimi doprinosom na področju urejanja razmer pravičnih odnosov v verigi preskrbe s hrano, vzpostaviti Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in implementaciji Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov s shemo Izbrana kakovost. Od 2019 vodi Sektor za hrano v Direktoratu za hrano in ribištvo na MKGP. Ključni poudarki njenega dela so kakovost in označevanje živil, sheme kakovosti in prostovoljno označevanje, pravični odnosi v verigi preskrbe s hrano, podpora delovanju Varuha in sodelovanje z Javno Agencijo za varstvo konkurence pri nadzoru nepoštenih praks ter internacionalizacija