Aleš Gačnik

Življenjepis: Etnolog in sociolog kulture. Od leta 2011 zaposlen na Fakulteta za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem, kjer od leta 2015 vodi tudi Center za gastronomijo in kulturo vina UP.
Pedagoško delo: Nosilec večih predmetov na vseh stopnjah študija s področja kulturne dediščine, kulturnega in gastronomskega turizma. Več kot 70 mentorstev na vseh stopnjah študija s tremi fakultetnimi nagradami. V študijskem letu 2018-19 izbran za najboljšega profesorja na fakulteti po ocenah študentov.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju kulturne dediščine, umetnosti in turizma, vinske in kulinarične kulture, kmetijstva, regionalnega razvoja, gastronomskega turizma. (So)organizator večih nacionalnih / mednarodnih konferenc, (so)urednik večih znanstvenih / strokovnih monografij in revij ter dobitnik večih nacionalnih / mednarodnih nagrad in priznanj.
Bibliografija: Njegova bibliografija obsega več kot 700 enot.
Dodatne zadolžitve: Predsednik Slovenskega etnološkega društva (2002-04), član mednarodne skupine ekspertov pri IGCAT (International institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), ki vodi projekt European region of Gastronomy, European Young Chef Award itn. Član mednarodne skupine ekspertov za vinski turizem The EnoTourism Academy, ki deluje kot posvetovalni svet the Global Wine Tourism Organisation. Tudi član strokovnega sveta The Slovenia Restaurant Award ter dveh ekspertnih skupin na MKGP – Svet za razvoj kmetijstva ter Slovenija – evropska regija gastronomije 2021.