Janez Podobnik

Življenjepis : Rojen 1959 v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi zdravnik. Študij medicine zaključil 1984 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kot zdravnik je služboval med leti 1984 in 1992 na Cerkljanskem in Idrijskem. Leta 1990 po prvih demokratičnih volitvah izvoljen za predsednika Skupščine občine Idrija. To funkcijo opravljal do jeseni 1994. Decembra leta 1992 izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Po tej izvolitvi ni več opravljal delo zdravnika. V Državnem zboru je bil 12 let poslanec Slovenske ljudske stranke. Med leti 1996 in 2000 je bil predsednik Državnega zbora. Vmes, med leti 1994 in 1998 je bil nepoklicni župan novo nastale občine Cerkno. Kot poslanec Državnega zbora je bil med leti 2000 in 2004 član Parlamentarne skupščine Sveta Evrope v Strasbourgu.  Med leti 2002 in 2004 je bil opazovalec v evropskem parlamentu in leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko Zvezo tudi član evropskega parlamenta v Bruslju. Med leti 2004 in 2008 je bil minister za okolje in prostor v Vladi Republike Slovenije. V prvi polovici leta 2008, ko Slovenija predseduje Evropskemu svetu je predsedoval Svetu evropskih okoljskih ministrov.

Po umiku iz aktivne politike je aprila 2009  prevzel vodenje Mednarodnega inštituta ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije  . To delo opravlja še danes. Mednarodne izkušnje , še posebej na področju razvojnih tematik so mu omogočile, da je uspešno vodil, med leti 2012 in 2015 ICPE, Mednarodni center za promocijo podjetij.

Pri vodenju obeh mednarodnih organizacij se je največ ukvarjal z izzivi trajnostnega razvoja. Posebej so ga zanimale nove tehnologije, ki omogočajo in krepijo model zelene razvojne paradigme in krožnega gospodarstva. V okviru Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj v Ljubljani  se v sodelovanju z matičnim Evropskim centrom za mir in razvoj, ki ima sedež v Beogradu zavzema za zdravo in varno hrano, zanima ga vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi, problematika trajnostnega urejanja vodotokov in odgovornega odnosa do pitne vode.

Njegovo delo na vseh dosedanjih področjih zaznamuje aktivno državljanstvo, zavzemanje za kakovostno življenje posameznika in družbe, zavzemanje za inovativno, vključujočo in dinamično družbo ter medsebojno zaupanje v družbi in spoštljiv odnos do slovenske in evropske identitete.