Bojan Pahor

Življenjepis: Rojen 1965 v Leskovcu, 1985 – 1991 študij kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) UM 1991. Leta 1991 se je zaposlil na FKKT najprej kot pripravnik od 1992 pa kot mladi raziskovalec. Leta 1995 je zaključil magisterij, leta 2002 pa doktorat znanosti s področja kemijske tehnologije s temo: »Načrtovanje, sinteza in optimizacija procesov z uporabo matematičnih orodij«. Leta 1997 se je zaposlil v industriji, kjer se je na začetku ukvarjal s projektiranjem čistilnih naprav (Evaco d.o.o.), nato se je leta 2000 pridružil podjetju Sika d.o.o. kjer je bil odgovoren za področje gradbeništva v Sloveniji na področju tehničnega svetovanja in prodaje izdelkov gradbene kemije. Leta 2003 je prevzel vodenje javnega zavoda Znanstveno raziskovalno središče (ZRS) Bistra na Ptuju, kjer se je ukvarjal z vodenjem različnih ZR in EU projektov ter vodenjem regionalne razvojne agencije. Med letoma 2007 in 2019 je bil zaposlen v Perutnini Ptuj d.d. (PP), najprej vrsto let kot svetovalec predsednika uprave (do 2012), nato pa kot direktor razvojnih projektov in direktor hčerinskega podjetja PP Energija d.o.o. (do 2019). Od aprila 2019 je zaposlen na MKGP kot generalni direktor direktorata za hrano in ribištvo.

Pedagoško delo: v času dela na fakulteti je opravljal asistentsko delo pri predmetu Dinamika procesov. Med letoma 1994 in 2001 je na II. Gimnaziji v Mariboru poučeval predmet kemija na oddelku mednarodne mature. Sicer je v celotnem obdobju svojega dela v industriji bil in je še vedno mentor pri več diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. V času opravljanja dela na ZRS Bistra in v PP je bil vodja raziskovalnih skupin, ki sta izvajali domače (ARRS, CRP) in mednarodne projekte (EUREKA, Interreg IIIA, IIIB, 6.OP, 7.OP, LIFE).

Bibliografija: COBISS izpis obsega 127 bibliografskih enot, od tega 20 izvirnih znanstvenih člankov.

Dodatne zadolžitve: član UO in podpredsednik akademskega društva SATENA (2016-2018), član UO IZS in predsednik matične sekcije tehnologov pri IZS (2016 do danes).