Andrej Kirbiš

Življenjepis: Rojen 1970 v Mariboru, 1990–1996 študij veterinarske medicine na Veterinarski fakulteta, Univerze v Ljubljani, 2002 – magisterij na Veterinarski fakulteti, UL “Modifikacija bakteriološke metode in uvedba kemijske metode za ugotavljanje ostankov Enrofloksacina, Ciprofloksacina in Flumekvina v mišičnem tkivu”, 2006 – doktorat na Univerzi v Ljubljani “Modifikacija in uvedba kvantitativnih mikrobioloških metod ugotavljanja tetraciklinov, cefalosporinov ter makrolidnih in aminoglikozidnih antibiotikov v mesu in mleku”, 2014 – specialist iz področja Veterinarskega javnega zdravstva in varne hrane, 2018 – sodni izvedenec iz področja Veterinarskega javnega zdravstva in varne hrane.

Pedagoško delo: redni profesor za področje Veterinarska medicina. Nosilec štirih predmetov na dodiplomskem študiju na Veterinarski fakulteta, UL, enega na Zdravstveni fakulteta, UL, ter enega na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede , UM. Na podiplomskem študiju biomedicine je nosilec modula in nosilec pri izbirnem predmetu. Soavtor univerzitetnega učbenika “Veterinarsko-sanitarni nadzor klavnih živali in mesa”.

Raziskovalno delo: Raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na področje ugotavljanje in določanje antibiotikov v živilih živalskega izvora, ter ugotavljanje protimikrobne rezistence v živilih, nadalje na ugotavljanje in določanje morskih biotoksinov v školjkah; bakteriološka in virusna kontaminacija školjk ter razvoj metod pri ugotavljanju virusov v živilih živalskega izvora.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 185 enot, od tega 28 izvirnih znanstvenih člankov, 36 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter številni strokovni prispevki na konferencah.

Dodatne zadolžitve na UL: 2013-17 in 2017-, dekan veterinarske fakultete, UL.

Dodatne zadolžitve izven univerze: predsednik Sekcije veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju in diagnostiki pri Veterinarski zbornici Slovenije, član sveta za varno hrano, posvetovalno telo ministrice za MKGP, član skupine evropskih veterinarskih učiteljev za varno hrano, predstavnik v združenju veterinarjev Evrope (FVE)…