Blaža Nahtigal

Življenjepis: Rojena 1965 v Ljubljani, 1990 zaključila diplomski študij (Določitev celokupne koncentracije kislin v medu s potenciometrično titracijo), leta 1996 magistrski študij (Primerjava določanja fodfatov v izdelkih iz perutninskega mesa s kromatografsko in spektrofotometrično metodo) in 2004 doktorski študij (Vsebnost maščobnih kisli, holesterola in holesterol oksidov v običajnih in omega-3 jajcih, pripravljenih na različne načine) na UL, Biotehniški fakulteti, Oddelku  za živilsko tehnologijo. 1998 zaključila program izpopolnjevanja pedagoško andragoške izobrazbe na UL, Filozofska fakulteta. 1990 se je zaposlila na Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilsko tehnologijo UL kot mlada raziskovalka in asistentka, 1995 na IVZ Višnja Gora kot srednješolska učiteljica, 2005 na Ministrstvu za obrambo kot višja svetovalka za prehrano. Od leta 2006 je zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sedaj kot sekretarka na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer opravlja naloge EFSA informacijske točke in Codex kontaktne točke.

Pedagoško delo: Asistentka za področje analize živil, srednješolska učiteljica za področja prehrane in varnosti živil, vabljena predavateljica za predstavitve vsebin v povezavi z delovanjem EFSA in Codex Alimentraius, somentorica pri diplomskih in magistrskih nalogah.

Raziskovalno delo: Raziskave na področju analize živil in varnosti hrane.

Bibliografija: COBISS izpis obsega 158 enot.

Dodatne zadolžitve: Članica Slovenskega prehranskega društva.