Ivan Eržen

Življenjepis: Rojen 1957 v Ljubljani, 1976–1982 študij medicine na Univerzi v Ljubljani –specializacija iz epidemiologije, 1985–1987 – magistrski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1987 – magisterij, 1989–2004 – doktorat na Univerzi v Ljubljani(»Stopnja izpostavljenosti prebivalcev Slovenije vnosu svinca, kadmija in živega srebra s hrano«).

Pedagoško delo: redni profesor za področje javnega zdravja. Soavtor univerzitetnih učbenikov Javno zdravje ter Zdravje in okolje.

Raziskovalno delo: Raziskovalno delo je usmerjeno predvsem v epidemiološko proučevanje razširjenosti dejavnikov tveganja za zdravje ter  njihov vpliv na posamezne skupine prebivalstva.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 530 enot, od tega 47 izvirnih znanstvenih člankov (od katerih se 3 uvrščajo v prvo četrtino področnih revij v SSCI, SCIE), 1 pregledni znanstveni članek, 27 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter številni strokovni članki.

Dodatne zadolžitve na UL in MB in LJ: predstojnik katedre na Medicinski fakulteti v Mariboru, predstavnik Medicinske fakultete Ljubljana v programskem  svetu interdisciplinarnega doktorskega študija Varstvo okolja Univerze v Ljubljani.

Dodatne zadolžitve izven univerze: Dolgoletni direktor območnega zavoda za zdravstveno varstvo, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje od ustanovitve do 2018, področni urednik revije Zdravstveno varstvo (IF 0,76), Predsendik Svetovne konference strateškega pristopa pri ravnanju s kemikalijami (SAICM), član različnih strokovnih združenj v Sloveniji in tujini in številne druge…