Elizabeta Mičović

Življenjepis: Rojena 1960 v Kopru, 1979–1984 – študij na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilstvo na Univerzi v Ljubljani. Leta 1984 se je zaposlila v Mercator Embi in kasneje v Žitu Gorenjki kot živilska tehnologinja, vodja razvoja in vodja HACCP tima. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je 2003 zaključila magisterij, 2011 pa na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru doktorat s področja varstvoslovja. V letu 2002 je postala zdravstvena inšpektorica, 2005 državna uslužbenka na Ministrstvu za zdravje in leta 2010 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od leta 2016 deluje na področju odnosov z javnostmi, posebej s komuniciranjem tveganj na področju varne hrane in krme.
Pedagoško delo: Leta 2018 habilitirala na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, kot predavateljica za program Varnost hrane v prehrambni verigi – nosilka dveh predmetov: Komunikacija in Označevanje/oglaševanje živil. Od leta 2006 za Evropsko komisijo redno predava v programih TAIEX, na različnih področjih zagotavljanja varne hrane. Od leta 2014 je kot predavateljica vključena v program usposabljanja BTSF na področju izvajanja dobre higienske prakse in HACCP.
Raziskovalno delo: Raziskave na področju kakovosti živil, razvoja funkcionalnih izdelkov, ocene izpostavljenosti aditivom, zagotavljanja varne hrane in pravic potrošnikov, varstvoslovja: viktimologije (potrošnik kot morebitna žrtev nepoštenih praks).
Bibliografija: SICRIS izpis obsega 44 enot, od tega 6 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov.