Zdravko Štor

Življenjepis: Rojen 1959 v Postojni, po osnovni šoli in gimnaziji v Ajdovščini je dokončal študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani, dokončal pripravništvo in se zaposlil kot zdravnik splošne medicine v ZD Ajdovščina (1988-1990). Leta 1990 se je zaposlil kot zdravnik na Kirurški kliniki Kliničnega centra v Ljubljani in po programu specializacije iz splošne kirurgije opravil kroženje (1990-1994). Leta 1994, ko je opravil specialistični izpit iz splošne kirurgije, se je zaposlil na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana. Vključil se je v raziskovalno delo Skupine za gastrointestinalne tumorje. 1995-2000 je opravljal magistrski študij na Medicinski fakulteti v Zagrebu in leta 2000 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom: „Primerjava rezultatov nizke sprednje resekcije in abdominoperinealne ekscizije pri bolnikih s karcinomom spodnje tretjine rektuma”. Istega leta je prevzel vodenje Enote intenzivne nege Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, ki jo je vodil do l. 2009. Leta 2009 je zagovarjal doktorsko dizertacijo z naslovom „Napovedna vrednost patohistoloških dejavnikov in imunohistokemičnih označevalcev pri raku debelega črevesa in danke v stadiju II”. Leta 2009 je prevzel vodenje oddelka na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo.

Pedagoško delo: Leta 2010 je bil habilitiran na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent. Od 1995 je vodil vaje za študente Medicinske fakultete za predmet Kirurgija. Od izvolitve v naziv docent leta 2010 redno predava študentom medicine, najprej je bilo to v okviru izbirnega predmeta Kirurgija, nato tudi pri predmetu Kirurgija v okviru prebavil.

Glavna področja raziskovalnega dela: Sodeloval je v raziskavah na področju tumorjev prebavil, kirurgije s pospešenim okrevanjem, kronične vnetne črevesne bolezni in urgentnih stanj v abdominalni kirurgiji. Leta 2005 je vodil skupino za uvajanje računalniškega programa Birpis 21 na Kirurško kliniko UKC Ljubljana. Od leta 2005 je sodeloval s kolegi Oddelka za patologijo Onkološkega inštituta v raziskavah o patohistoloških dejavnikih in tumorskih označevalcih. Leta 2007 je ustanovil skupino za Paliativno oskrbo v UKC Ljubljana ter bil njen vodja in koordinator od 2007-2016. Leta 2015 je prevzel vodenje projekta Dnevne bolnice Petra Držaja.ž

Bibliografija: SICRIS izpis obsega 192 enot, od tega 17 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, 10 vabljenih predavanj.

Drugo: Leta 2010 je bil imenovan za vodjo Komisije za enteralno in parenteralno prehrano UKC Ljubljana. Je član domačih zdravniških združenj.