Marjeta Recek

Življenjepis: Rojena 1968 v Ljubljani, 1988–1993 študij Živilske tehnologije na Univerzi v Ljubljani, 1996–2001 – doktorat na Biotehniški fakulteti Univerzi v Ljubljani, smer Biotehnologija (»Vpliv faktorjev okolja na fiziologijo rasti in sprejemanja kromovih ionov pri kvasovki Candida intermeida«).

Raziskovalno delo: v obdobju 1993-2002, usmerjeno v proučevanje kvasovk in možnosti uporabe pri zniževanju onesnaževanja in v prehrani.

Strokovno delo: sodeluje pri strateškem načrtovanju, koordinaciji in izvajanju politik in ukrepov za obvladovanja nalezljivih bolezni, debelosti in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni ter dejavnikov iz okolja, ki vplivajo na zdravje. Koordinirala je pripravo in sprejem nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in nacionalne strategije za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024).

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 50 enot, od tega 3 izvirni znanstveni članki, 31 objavljenih prispevkov na znanstvenih  konferencah in več strokovnih člankov.

Zaposlitve: med leti 1993-2002 raziskovalka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2003 zaposlena na Ministrstvu za zdravje na Direktoratu za javno zdravje, vodja sektorja za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje.

Dodatne zadolžitve: predstavnica Visoke skupine za prehrano in telesno dejavnost in Odbora za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji, recenzentka pri reviji Zdravstveno varstvo.