Ksenija Ekart

Življenjepis: Rojena 1971 na Ptuju, 1992–1997 študij Živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani – 1997 diploma (Potenciometrična titracija v vinih). Od leta 2010 zaposlena kot vodja Oddelka za prehrano in dietetiko v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Pedagoško delo: predavateljica za predmetna področja iz prehrane na Višji strokovni šoli na Izobraževalnem centru Piramida Maribor ter predavateljica za predmetno področje zdravstva na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.  Od leta 2008 je bila mentorica 29 diplomantom Višje strokovne šole IC Piramida.

Bibliografija: COBISS-izpis obsega 102 enoti, večinoma učno gradivo,  samostojni strokovni sestavki v monografski publikaciji ter mentorstvo pri diplomskih delih.

Dodatne zadolžitve: članica strateškega sveta Višje strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida, podpredsednica društva Živilskih in prehranskih delavcev SV Slovenije, članica Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov