Sporočilo medijem

Ob svetovnem dnevu hrane  in pomembnih obletnicah za področje hrane in prehrane bo potekal dogodek »Hrana, prehrana, zdravje«  z naslovom  »Naša dela so naša prihodnost« in letos še posebej  z motom »Mi In Okolje Skupaj« v Pretorski palači, Koper, Slovenija. Program dvodnevne konference je celovit in pokriva številne elemente hrane, prehrane in dodtikajočih se polj na katero sega hrana. Več na spletni strani (http://danhrane.ecpd.si).

Na dogodku bo predstavljenih 12 raziskovalno razvojnih pregledov pomebnih strokovnjakov iz slovenskih univerz, institutov, bolnišnic, šol,  podjetij in institucij države, 10 predstavitev projektov, ki potekajo na področju hrane v Sloveniji in širše s slovenskimi izvajalci  in 9  predstavitev pogledov in uspehov slovenskih podjetij na različnih področjih proizvodnje in ponudbe živil/hrane vzdolž živilsko prehranske oskrbovalne verige.